Hvad er børnebidrag?

Sponseret indhold 22. dec 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo:

Et børnebidrag er et økonomisk bidrag, som én forælder betaler til den anden, hvis forældrene ikke bor sammen. Alle forældre er nemlig forpligtet til at forsørge sine børn, uanset om barnet har bopæl ved vedkommende eller ej.

Bliver man skilt eller ophører samlivet med ens partner, kan man som forældre selv aftale børnebidraget, hvis man er enige.

Hvis man derimod ikke kan blive enige om dette, vil man blive nødsaget til at sende en ansøgning til Familieretshuset, hvorefter der her bliver truffet en afgørelse om børnebidraget. For at gøre dette skal man bruge Familieretshusets digitale blanketter, hvor man logger på og underskriver med sit NemID.  

For at fastsætte bidragspligten

Det vil være Familieretshuset, der afgør, om en forælder efterkommer sin pligt til at forsørge barnet. Her anses det som vigtigt, hvor meget barnet er hjemme hos hver af forældrene.

Fælles forældremyndighed
Har du som forældre barnet boende hele tiden eller det meste af tiden, bliver forsørgelsespligten som regel opfyldt ved, at man er den, der køber mad, tøj o.a. til barnet. Som oftest, vil det også typisk være den der betaler for eventuelle fritidsaktiviteter og dagpleje/ børnehave/ skole og SFO.

Er man ikke selv bopælsforælder, kan man følge sin forsørgelsespligt enten ved at betale et børnebidrag til den forældre barnet bor ved eller ved at dække nogle af barnets daglige udgifter. Dette kunne eksempelvis være udgifter til skole og SFO, tøj, fritidsaktiviteter eller lignende.

I nogle tilfælde opholder barnet sig cirka lige meget hos begge forældre. Dette gælder også selv om kun én af forældrene er betegnet som bopælsforælder. Hvis dette er tilfældet, og begge forældre opfylder forsørgelsespligten, vil Familieretshuset som udgangspunkt ikke fastsætte et børnebidrag.

Sædvanligvis vil Familieretshuset normalt fastsætte et børnebidrag, hvis barnet kun overnatter 4-5 gange hos den ene forældre i en 14-dages periode. Årsagen til dette er at den forælder, som barnet bor hos i 5 eller færre dage, som udgangspunkt ikke opfylder sin forsørgelsespligt.

Hvis én forælder har forældremyndigheden alene

Det er muligt at det kun er den ene forælder, der har forældremyndigheden alene. I sådan en situation vil det ofte være Familieretshuset der bestemmer, at den anden forælder skal betale et børnebidrag til den forælder, der har forældremyndighed over barnet. Dette gælder uanset om den anden forælder i forvejen betaler for nogle af de daglige udgifter, som barnet måtte have.

Bidragspligtens størrelse

Det normale bidrag består af et grundbeløb samt et tillæg. I 2020 svarer det til kr. 16.980,00 om året pr. barn.

Der kan ud over dette, tillægges et yderligere til bidraget, hvis den der forælder, der er forpligtet til at betale bidraget, har en årsindkomst, der overstiger ca. kr. 520.000 (2020). Dette beløb kan dog forøges, hvis man har flere børn, som man også forsørgelsespligt overfor.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

Updated 23. dec 2021