By & Havn om halvtomme p-huse: OK til alternativ brug

Ørestad 1. nov 2021 - 5 min læsetid
This describes the image
Photo: By & Havn

Størstedelen af Ørestads parkeringshuse står halvtomme døgnet rundt, som Ørestad Avis tidligere har beskrevet.

By & Havn fortæller nu om deres overvejelser ift. alternativ brug af den tomme plads i p-husene. Her svarer kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen: 
"Vi bruger allerede vores plads til andet end parkering på baggrund af konkrete forespørgsler. Vi har blandt andet stillet parkeringsarealer til rådighed ved forskellige lokale sports- og kulturarrangementer. Vi kan ikke permanent nedlægge parkeringspladser, da vi er underlagt et myndighedskrav, men vi er åbne for midlertidigt at udleje parkeringsarealer (og øvrige ubenyttede arealer) til andre formål end parkering under forudsætning af, at lejen er midlertidig, at kapaciteten tillader det, og at lejen ikke er til gene for de øvrige brugere af parkeringsanlæggene. Og så skal det selvfølgelig være til et formål, der kan bruges til noget."

Flere p-huse på vej
De seneste 14 år har By & Havn opført syv parkeringshuse i Ørestad, og i alle på nær ét står halvdelen af pladserne tomme døgnet rundt — i dagtimerne ofte endnu flere.

Det viser en opgørelse over tre måneder fra By & Havn. Kun Richard Mortensens P-hus er nogenlunde fyldt op døgnet rundt med en belægningsgrad på 81 %. Med kun 294 pladser er Richard Mortensen dog også det klart mindste af de syv p-huse. Bjergets P-hus har næstmindst pladser med 413 stk., og Edvard Thomsen har flest med 747 pladser.
De fleste andre end Richard Mortensens P-hus har en belægningsgrad på under 50 % døgnet rundt:

 

Siden 2013 er antallet af biler pr. 1.000 voksne steget med 10 %, men det er altså ikke nok til at fylde pladserne i p-husene i Ørestad. Trods den lave belægningsgrad er der to nye parkeringshuse på vej til Ørestad. Det drejer sig om:

  • Arena (under opførsel), 413 pladser
  • Asger Jorn (under planlægning), ca. 630 pladser

Forskellige holdninger i Borgerrepræsentationen

Jens-Kristian Lütken (V) foreslår, hvordan p-husene udnyttes bedre: 
"Den lave belægning viser, at det er afgørende, at p-husene bliver meget bedre udnyttet. Det kunne ske ved at etablere 'park and ride'-løsninger, hvor pendlerne kan parkere deres bil i p-husene og så tage metroen det sidste stykke ind til centrum. Det er helt oplagt, da Ørestad ligger lige ved motorvejen. Det vil kunne skabe en bedre indtjening og dermed rum til at kunne sætte de vanvittigt høje parkeringspriser ned. Samtidig er der en hel del beboere i Ørestad, som parkerer andre steder end i p-husene. En mere rimelig pris for parkering ville kunne flytte mange af disse bilister hen i p-husene, og det ville være en stor fordel for alle."

This describes the image

Finn Rudaizy (DF) mener, at priserne holder bilejerne væk fra p-husene: 
"Lokale forhold kan være afgørende for de tomme pladser. Gode offentlige forbindelser, f.eks. med metro, får borgere over i den kollektive trafik. Men Ørestads urimeligt høje p-priser gør også, at nogle beboere i Ørestad dropper bilen. Det sker samtidig med, at københavnske borgere forskelsbehandles for betaling af parkering. I Ørestad findes ikke en årlig p-pris på under 12.000 kroner. På Christianshavn betaler jeg årligt i alt 800 kr. for p-licens. Jeg skal love for, at By & Havn har taget for sig af retterne. Det kan styret i København ikke være bekendt. Det er på tide, at vi får en granskning af By & Havns arbejde."

Ifølge Line Barfod (EL) skal der slet ikke bygges flere p-huse, hvis der ikke er behov for det: 
"Hvis der ikke er behov for p-huse, er det tåbeligt at bygge dem. Der skal hvert fald ligge nogle undersøgelser, der meget klart viser, at biltrafikken og behovet for p-huse kommer til at vokse eksplosivt, hvis vi fortsat skal bygge p-huse, der kommer til at stå halvtomme. Vi drøfter i øjeblikket, at man, der hvor der er planlagt p-huse, i stedet for bygger ungdomsboliger eller idrætsfaciliteter, der kan skabe noget byliv, som beboerne i Ørestad i høj grad savner." 

Andreas Keil fra Socialdemokratiet forklarer det med, at man er på forkant med byudviklingen, men at partiet, ligesom By & Havn, også er åben for dialog: 

"Når p-husene ikke er fuldt udnyttet endnu, skyldes det blandt andet, at Ørestad endnu ikke er fuldt udbygget. Det er stadig forventningen, at udnyttelsesgraden vil stige i takt med, at Ørestad bliver mere udbygget. Ligeledes bruger mange virksomheder og håndværkere p-husene i dagtiden.
Vi er altid åbne for at tage en debat ift. parkeringsnormen, og vi følger parkeringsudviklingen i området tæt. Vi vil gerne rådføre os med forvaltningen, de andre partier og andre relevante aktører om, hvad man kan gøre."

This describes the image

Nyhedsbrevet for dig, som bare VIL Ørestad, og har brug for de seneste nyheder fra bydelen. Vi sender dem til din indbakke tirsdag og fredag morgen.

Så du kan få et overblik over alt fra parkering, butikker og kultur, til idræt, byggeri og natur.

Du kan nemt klikke videre til de artikler, du vil læse på orestad-avis.dk. 

Nogle af artiklerne er gratis, andre er for vores abonnenter. Med nyhedsbrevet får du et godt indryk af om et abonnement også er noget for dig.

Updated 5. mar 2022

Vil du vide mere?