Lütken genvalgt: Nyt parkeringsforsøg i Ørestad

Ørestad 18. nov 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Jakob Korshøj

Jens-Kristian Lütken blev genvalgt, og vil som det første igangsætte forsøg med 'Park-and-ride anlæg' i Ørestad.


Jens-Kristian Lütken er genvalgt til Borgerrepræsentationen i København. Til valget fik Lütken andenflest stemmer for Venstre med 1413 personlige stemmer, hvoraf en tredjedel kom fra valgstedet Ørestad Skole. Med 444 personlige stemmer blev Lütken også den kandidat, der fik flest stemmer i Ørestad. Andenpladsen går til Sophie Hæstorp Andersen (S) med 237 stemmer.

Jens-Kristian Lütken bor selv i Ørestad (Fælleddiget), og han har engageret sig en hel del i bydelen, særligt i parkeringspriserne. Og det er også parkeringsområdet, han vil starte med at tage fat om:

"Den første store sag bliver den såkaldte Overførselssag, hvor uforbrugte midler fra 2021 skal fordeles. Det vil være helt oplagt at bruge den mulighed til at igangsætte forsøg med 'Park-and-ride-anlæg' i Ørestad. På den måde vil man kunne øge indtjeningen i parkeringsanlæggene, og det kunne bruges til at sætte prisen for beboerparkering ned."

Jens-Kristian Lütken har tidligere til Ørestad Avis udtalt flg. om forslaget:
"Det er afgørende, at p-husene bliver meget bedre udnyttet. Det kunne ske ved at etablere 'park and ride'-løsninger, hvor pendlerne kan parkere deres bil i p-husene og så tage metroen det sidste stykke ind til centrum. Det er helt oplagt, da Ørestad ligger lige ved motorvejen. Det vil kunne skabe en bedre indtjening og dermed rum til at kunne sætte de vanvittigt høje parkeringspriser ned. Samtidig er der en hel del beboere i Ørestad, som parkerer andre steder end i p-husene. En mere rimelig pris for parkering ville kunne flytte mange af disse bilister hen i p-husene, og det ville være en stor fordel for alle."

Updated 15. dec 2021