NY BESTYRELSE I ØRESTAD SYD

Ørestad 13. jun 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Fra venstre: Steen Jürs, Udo Neu, Cristina Petersen, Sisse Veje, Anne Aage, Ole Rensbo og Bent Bugge. Per Østergaard (Balder) var ikke til stede ved fotograferingen.   GFS Ørestad
Skrevet af: Redaktionen

Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ørestad Syd er afholdt, og bestyrelsen byder velkommen til flere nye medlemmer.

Sisse Veje fra grundejeren NREP tiltræder som medlem af bestyrelsen, mens Bent Bugge fra KAB og beboer i 8Tallet Cristina Petersen er valgt som suppleanter. Bestyrelsen består således pr. 24. maj af:

Steen Jürs, formand (beboer, E/F Stævnen)
Anne Aage, næstformand (By & Havn)
Sisse Veje (NREP)
Ole Rensbro (beboer, AAB afd. 100)
Per Østergaard (Balder)
Cristina Petersen, suppleant (beboer, E/F 8Tallet)
Udo Neu, suppleant (beboer, E/F Skovhuset)
Bent Bugge, suppleant (KAB Ørestad Plejecenter)

Byrumsmøbler og plantekasser
På generalforsamlingen blev sidste års drifts- og udviklingsprojekter gennemgået, og retningen for det kommende år blev sat.

I 2021 har grundejerforeningen blandt andet bidraget til Ørestad med flere byrumsmøbler, så der nu er borde og bænke i Parkrummet langs Richard Mortensens Vej, i lommeparken Mellemrummet og på cafépladsen ved 8Tallet.
På fælledpromenaden er flere plantekasser forhøjet, så planterne ikke bliver ødelagt af hundetis; et forsøg, som forventes at blive udvidet til flere områder, hvor der er udfordringer med lave bede.

Fester og kulturcontainer
I september dannede søerne og kanalen på Robert Jacobsens Vej rammerne om kvarterets traditionsrige Søfest og anderæs, og i november løb grundejerforeningens julearrangement af stablen med brændte mandler, gløgg, trylleshow og juleklip i Kirken i Ørestad. Og så deltog grundejerforeningen i samarbejdet om at få en kulturcontainer og byttecontainer til kvarteret.

Trafiksikkerhed
I 2022 har grundejerforeningen allerede fået foretaget en analyse af trafiksikkerheden, som peger fremad mod mulige trafikprojekter i kvarteret, mens Økoskabet – en slags pakkeboks for friske råvarer – har fundet vej til Ørestad Syd.

This describes the image
På hjørnet af Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé ligger et bart område, som i 2022 forvandles til en ny skovpark. Skovparken er etape 11 af Helhedsplanen i Ørestad Syd og udføres i efteråret 2022.

Skovrummet skal gøres færdigt
Bestyrelsen vil i år fokusere på at få udført etape 11 af helhedsplanen for Ørestad Syd, som har været udskudt på grund af udfordringer med udlån af arealet som byggeplads. Det konkrete projekt er en ny skovpark på hjørnet af Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé.
Skovparken er tredje del af Skovrummet, som er det grønne “bånd” på Else Alfelts Vej. Første del i den sydlige ende af vejen blev udført i vinteren 2018-19, mens anden del ved ejendommen Bastionen blev udført i efteråret 2020.

Fakta om G/F Ørestad Syd

  • Ørestad Syd afgrænses af søerne i syd, Ejler Billes Allé i nord, fælledpromenaden i vest og Ørestad Boulevard i øst. Her kunne de første beboere i 2010 pakke flyttekasserne ud i 8Tallet og Stævnen. Siden da har kvarteret løbende fået nye indbyggere, og de sidste byggefelter er fortsat under udvikling.
  • Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen og ikke kommunen, som passer og udvikler de grønne områder, pladser og private fællesveje. Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som passer bydelens kanaler og søer.
  • Alle de rekreative byrum i Ørestad Syd er etableret iht. helhedsplanen for området, som blev udviklet i 2016 i tråd med beboernes ønsker. Grundejerforeningen udfører helhedsplanen i etaper og etablerer således byrummene over en årrække.
Updated 14. jun 2022