Lokaludvalg glad for idrætspark- men andre ønsker er ikke med i budget '23

Ørestad 7. okt 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Kresten Thomsen, formand for Amager Vest Lokaludvalg. AVLU
Skrevet af: Redaktionen

Budgetaftalen for 2023 er landet, og flere af Amager Vest Lokaludvalgs indspil til aftalen er kommet med. Glædeligt men ikke helt nok, mener lokaludvalgets formand.

Amager Vest Lokaludvalg indsendte tilbage i juni sit indspil til forslag til Budget 2023, og flere af lokaludvalgets punkter er medtaget i aftalen.

Det drejer sig blandt andet om nye haller i Sundby Idrætspark Ørestad Idrætsspark, inklusive en midlertidig bane, som kan åbne næste år. Begge forslag med i budgetaftalen.

Vi må prøve igen
"Det er dejligt, at der er sat penge af til Ørestad Idrætspark, for der er brug for mere idræt i området. Og så er det positivt, at man nu også har taget næste skridt med Sundby Idrætspark," siger Kresten Thomsen.

Men lokaludvalget havde også indsendt en række andre forslag, som ikke er kommet med i den nye aftale. Det drejer sig bl. a. om et stofindtagelsesrum på Sundholm og ombygning af Ørestad Streethal

"Jeg må beklage, at vores andre forslag ikke er kommet med i aftalen. Vi har eksempelvis i mere end fem år arbejdet hårdt for at få et stofindtagelsesrum ude på Sundholm. Det kunne man godt have fundet penge til at få etableret, synes jeg. Vi må prøve igen til næste år, og vi skal nok komme igennem med vores forslag, der ikke er med denne gang. Jeg tror på det," lyder det fra formanden.

Han tilføjer, at det også er positivt, at der er sat penge af til en sikker skolevejsanalyse i forbindelse med opførelsen af den kommende Fælledby Skole på Vejlands Allé.

Det var også med på lokaludvalgets ønskeliste. og så glæder lokaludvalget sig over en ny pulje til borgerinddragende initiativer, som kan være med til at styrke lokaludvalgets arbejde. Borgerne skal bl.a. kunne  stille lokale borgerforslag, ligesom man kan gøre det på landsplan. Pengene skal også gå til at afholde flere borgermøder og workshops.

Usædvanligt forlig
Budgetaftalen for 2023 blev indgået af en hidtil uset konstellation af partier.  Enhedslisten og Alternativet gik sammen med de boerlige partier Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti om budgetaftalen. Kun  Socialdemokratiet og SF stod udenfor. Det er første gang i nyere tid, at overborgmesteren ikke er en del af budgetforliget.


Ønsker som lokaludvalget fik opfyldt:

• Sundby Idrætspark: Ny kunstgræsbane, tennishal, andre tennisbaner renoveres, de to nordligste haller renoveres og der laves en aktivitetssti. Til det bliver der foreløbig afsat ca. 14 mio. kroner.

• Ørestad Idrætspark: Endelig vedtagelse af idrætsparken ved Metrovej i Ørestad Syd. Her kommer der i 2026 flere  kunstgræsbaner, streetområde og klubhus. Til det er der afsat 54,7 mio. kr.oner til anlæg og yderligere ca. 6 mio. kroner til drift i de første fire år.

• Fælledby Skole: Der afsættes 72,9 mio. kroner af anlægsbevillingen til såkaldt 'tidlig anlægsbevilling' til skolen og til en 'sikker skolevej' analyse.


Ønsker som lokaludvalget ikke fik opfyldt:

• Ombygning af Ørestad Streethal: Her øsnkede lokaludvalget at få indlagt varme og bygge omklædningsrum.

• Stofindtagelsesrummet på Sundholm. Projektet er nu udskudt.

• Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal

• Trafikal skiltning ved indgangen til fælleden

Updated 7. okt 2022

Vil du vide mere?