Kresten Thomsen valgt som formand for lokaludvalget

Ørestad 28. jun 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Kresten Thomsen var næstformand i valgperioden 2017-2021 - og kan nu fortsætte som formand for Amager Vest Lokaludvalg. AVLU
Skrevet af: Redaktionen

Lokaludvalget mødtes tirsdag 21. juni for at vælge formand, godkende høringssvar og give indspark til kommunens Budget 2023.

Der var valg til lokaludvalget tidligere i år, og på det nye lokaludvalgs konstituerende møde 29. marts blev Kresten Thomsen (SF) valgt som midlertidig formand. Der var så mange nye medlemmer i det 25 personer store udvalg, at man besluttede at udskyde formandsvalget til mødet 21. juni, for at medlemmerne kunne nå at lære udvalgsarbejdet og hinanden bedre at kende.

Nu er det besluttet, at Kresten Thomsen kan fortsætte som formand resten af udvalgets 4-årige valgperiode. Samtidig blev Mark Gray (RV) valgt som næstformand.

Sikker skolevej gennem Ørestad til Fælledby
Til september skal politikerne på rådhuset forhandle om budget for næste år, og lokaludvalget har mulighed for at komme med forslag til projekter og emner, der bør tages med i Budgetforslaget.
Lokaludvalget vil bl.a. prioritere en sikker skolevej til og fra den nye Fælledby på Amager Fælled. Københavns Kommune planlægger en 5-sporet skole i Fælledby. Men 2/3 af børnene på denne skole forventes at bo i Ørestad City - syd for Vejlands Allé.
"Infrastrukturen for de bløde trafikanter gennem Ørestad er meget dårlig, og derfor bør der afsættes penge til planlægning af en sikker skolevej gennem Ørestad fra syd til nord og over Vejlands Allé," udtaler lokaludvalget.

Midlertidig fodboldbane ved Ørestad Idrætspark
Til efteråret ventes det at Ørestad Idrætspark til 59 mio. kroner bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen. Idrætsparken skal som bekendt ligge på Metrogrunden, også kaldet Stenlagergrunden, eller CMC-arealet. Her skal der bl.a. være 3 fodboldbaner, streetsport faciliteter og klubhus. Men tidsplanen viser, at anlægget først forventes at stå klart til sæsonen 2026. Derfor støtter lokaludvalget en plan om at der opføres en midlertidig 11-mands bane fra sommeren 2023, så den store mangel på fodboldbaner i Ørestad kan imødeses. 

Varme og ombygning i Ørestad Streethal
Antallet af opvarmede indendørs idrætsfaciliteter i Ørestad bliver ved med at halte bagefter. Selv med den nye lille hal planlagt på Hannemans Skole, og evt. en på Lærkesletten, så vil det ikke dække befolkningstætheden. Ørestad Streethal blev planlagt åben og kold, da man sparede 30-40 mio. kroner ved at droppe opvarmning i hallen.
"Nu er der flertal for flere idrætsfaciliteter, og endda afsat en idrætsmilliard, så tiden er inde til at give borgerne og de unge i Ørestad et sted at træne og dyrke sport", mener lokaludvalget, som vil have ombygget Ørestad Streethal til en opvarmet indendørs multihal med omklædningsfaciliteter. Lokaludvalget bemærker, at Ørestad IF specifikt har ønsker om en multihal til bl.a. kampsport og andre sportsgrene, som er husvilde i Ørestad. Skateboardklubbben i streethalllen vil om nogle år få bedre faciliteter i Ørestad Idrætspark, og kan dermed frigive plads i streethallen.

Omdannelse af rundkørsel ved Ørestads Boulevard
Der har i flere år været planer om at skrotte rundkørslen ved Grønjordsvej i Ørestad Nord - og omdanne det til et lyskryds. Trafikanalyser har vist at rundkørslen er farlig når biler og cykler mødes ved sidevejene til rundkørslen. Men omdannelsen blev aldrig til noget, og nu vil lokaludvalget have rådhuset til at tage planen op af skuffen igen.
"Med de tidligere planer for omdannelse af rundkørslen på Ørestad Boulevard til et lyskryds i tankerne, og de trafikanalyser, som lå til baggrund for sikkerhed, især for cykellister, vil Amager Vest Lokaludvalg opfordre til, at disse planer tages med i de kommende budgetforhandlinger", står der i lokaludvalget anbefalinger til de kommende budgetforhandlinger.

Updated 30. jun 2022