Højere priser på tømmer fordyrer ny hovedindgang

Ørestad 21. apr 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Møller & Grønborg + ADEPT
Skrevet af: Redaktionen

Den nye hovedindgang til Naturpark Amager ved DR Byen bliver dyrere end forventet på grund af højere priser på træ. Der mangler lige nu 3 mio. kroner, som kommunen skal finde på næste års budget.

Teknik- og Miljøudvalget skal i næste uge godkende en ny plan for opførelsen af den nye hovedindgang til Naturpark Amager ved DR Byen.

Hovedindgangen er en del af den store opgradering af Naturpark Amager, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2017.

Anlægget af hovedindgangen støttes økonomisk af Nordeafonden med 2,3 mio. kroner, hvortil Københavns Kommune lægger et tilsvarende beløb.

Skal finde pengene
Men nu er der konstateret prisstigninger på materialer, herunder træ, og det skal  anlægsentreprenøren kompenseres for.

Det drejer sig om cirka  3 mio. kroner, men det endelige beløb vil afhænge af prisudviklingen på materialer frem til 2023.

Politikerne har nu vedtaget at gå videre med planerne i samarbejde med entreprenøren, og søge om de 3 mio.. kroner ved budgetforhandlingerne til efteråret,

Afventer lokalplan
Hovedindgangen kommer til at rumme flere forskellige faciliteter, herunder formidlingshus, grejbank, madpakkehytte og  toilet. Ved den landskabelige kanal anlægge en brink, så dyr og mennesker kan gå helt ned til vandet.

Anlægget afventer lige nu Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser i forhold til Amager Fælled fredningen - og derefter skal der laves lokalplan. Hovedindgangen forventes anlagt i 2023.

Blå støttepunkter på vej nu
Opgraderingen af Naturpark Amager er allerede i fuld gang andre steder i parken.

Tre blå støttepunkter placeret langs naturparkens kyst er ved at blive bygget, så de kan stå klar i sommeren 2022. Disse anlæg berøres ikke af prisstingningerne.

Senere skal der også etableres en ny hovedindgang for enden af Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. Naturpark Amager projektet er støttet af Nordea-fonden, Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden.

Updated 27. maj 2022

Vil du vide mere?