Grundejerforeningen i Nord tager fat på ny strategiplan

Ørestad 3. jun 2022 - 4 min læsetid
This describes the image
Photo: Bestyrelsen i  Grundejerforeningen Ørestad Nord består pr. 11. maj 2022 disse syv medlemmer: Bagerste række fra venstre: Heidi Christiansen, suppleant (beboer, A/B Karen Blixen Parken), Jørgen Ørbech, næstformand (beboer, Universitetshaven Vest), Michael Gørup Povlsen (beboer, Radiorækkerne), Helle Dahl (Nordea). Forreste række fra venstre: Lise Schou, suppleant (beboer, Universitetshaven Øst), Pernille Toft, formand (Danmarks Radio), Merete Meisner (beboer, AAB 87). GFS Ørestad
Skrevet af: Redaktionen

To nye medlemmer i bestyrelsen. Og så har foreningen officielt skiftet navn fra 'Ørestad Universitetskvarter' til 'Ørestad Nord'.

Efter generalforsamlingen i Ørestad Nords grundejerforeninger der kommet to nye navne i bestyurelsen. Det er Lise Schou og Heidi Christiansen bor begge i Ørestad Nord fra henholdsvis Universitetshaven Øst og Karen Blixen Parken. De er valgt ind som  suppleanter.

Og så har foreningen officielt skiftet navn fra 'Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter' til 'Grundejerforeningen Ørestad Nord'.

Ny grøn sti

På generalforsamlingen blev sidste års udviklingsprojekter gennemgået, mens retningen for det kommende års udvikling blev sat.

I 2021 anlagde grundejerforeningen blandt andet en ny grøn sti i kvarterets centrale park Grønningen. Stien snor sig fra parkens insekthave til vendepladsen på Kaj Munks Vej og er skabt for at adskille cyklister og gående. Grønningen fik også velkomstskilte ved alle indgange, som giver et overblik over parkens faciliteter, aktivitetstilbud og generelle ordensregler.

Traditioner og events

I 2022 vil grundejerforeningen fortsætte med at have fokus på traditioner, events og videreudvikling af bynaturen.

21. maj var der for eksempel Naturdag på Grønningen med insektsafari, snobrød og andre aktiviteter. Naturdagen bliver efterfulgt af Sankt Hans-aften i juni, som i år vender tilbage til det format, de lokale kender, med skattejagt, madboder med videre.

Foreningen er også på vej med nye formidlingstiltag, der skal støtte op om Ørestad Nord som et byområde, hvor der arbejdes målrettet med bynatur og biodiversitet.

This describes the image
Sankt Hans festen vender tilbage til Ørestad Nord i år - efter Coronapausen.

Ny strategiplan

Endelig er bestyrelsen ved at gøre klar til at lancere grundejerforeningens strategiplan for de næste ti år.

Den bygger blandt andet på hundredvis af besvarelser fra beboere, ansatte og studerende, der har bidraget via en spørgeskemaundersøgelse.

Imens den første strategiplan for 2012-2022 tog udgangspunkt i et Ørestad Nord, hvor der var byggepladser og bygninger på vej overalt, er der i dag kun enkelte byggerier i gang.

Stemningen i kvarteret har ændret sig fra pionerånd og nybyggerstemning til mere byliv og naboskab.

Den nye strategiplan vil få seks spor:

- Vi inviterer fælleden indenfor

- Vi passer på miljøet

- Vi binder kvarteret sammen

- Vi bruger vores forskellighed aktivt

- Vi bruger byrummene sammen og hver for sig

- Vi opbygger traditioner og kulturliv.

Livet skal ud i gaderne

Grundejerforeningens bestyrelsesformand Pernille Toft forklarer at de strategiske spor understøtter hinanden:

”De sætter sporene retningen for, hvordan vi vil udvikle og passe vores fælles udearealer. Med Amager Fælled som nærmeste nabo og vores egen Grønningen er bynatur og biodiversitet en del af vores hverdag. De værdier vil vi tage ekstra store skridt for at sikre og fremme,” fortæller hun.

"Som bykvarter er Ørestad Nord et broget kvarter med erhverv, uddannelsesinstitutioner, kollegieliv og beboelse.

"Men man oplever ikke altid mangfoldigheden, fordi de mange stemmer og de mange liv bliver inde i bygningerne. Derfor skal vi blandt andet styrke samarbejdet på tværs, så livet kan trække mere ud på gaderne, pladserne, i parken og ned til vandet," siger hun.

This describes the image

Naturens Dag

Hvad angår traditioner og kulturliv, er grundejerforeningen allerede meget aktiv.

21. maj fandt Ørestad Nords første Naturdag sted på Grønningen. Her byggede børn og voksne fuglehuse, mens andre var på insektsafari, flettede med pil, bagte snobrød og sejlede i kanalen.

”Naturdagen illustrerer, hvordan flere af grundejerforeningens strategiske spor kan forenes i praksis og bringe mennesker sammen. Det var dejligt, at så mange lagde vejen forbi parken og var med til at fejre bynaturen i Ørestad,” siger Pernille Toft, som glæder sig til det næste event, nemlig grundejerforeningens Sankt Hans-aften, hvor der beboerne igen kan mødes på Grønningen for at synge Midsommervisen, se på bålet og mødes med hinanden.

Strategiplanen for 2022-2032 er udarbejdet af virksomheden PLADS for og i samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad Nord.  Find og læs den på orestad.net/dokumenter.

Updated 3. jun 2022

Vil du vide mere?