Grønt lys for ny hovedindgang

Ørestad 27. maj 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Møller & Grønborg + ADEPT
Skrevet af: Redaktionen

Den nye hovedindgang til Naturpark Amager ved DR byen kan blive anlagt næste år.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt en ekstrabevilling på knap 3,0 mio. kroner, så der er penge nok til byggeriet. Nordeafonden har ligeledes øget sit støttebeløb. Før arbejdet ved DR Byen kan komme i gang skal den ekstra donation fra Nordea-fonden godkendes i Økonomiudvalget, og desuden afventer man en endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om Amager Fælleds fredning. 

Planen var oprindeligt at etablere den nye hovedindgang sidste år, men prisstigninger på både entreprenører og materialer betød, at økonomien ikke holdt.

Københavns Kommune, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet står bag planen om en række nye hovedindgange og blå støttepunkter i Naturpark Amager. De private fonde har bidraget med omkring 60 min. kroner til det store projekt.

Hovedindgangen ved DR Byen skal være den primære indgang til naturparken for de fleste københavnere. Her kommer der bl.a. et besøgscenter, toiletfaciliteter, grejcontainer og nye aktivitetsmuligheder langs Den Landskabelige Kanal, Der vil også blive plantet 38 nye træer. Det er et arkitektktteam bestående af Møller & Grønborg sammen med blandt andre ADEPT, der har tegnet de nye besøgscentre omkring naturparken. 

This describes the image

Foruden den nordlige hovedindgang ved DR Byen, bliver yderligere to indgange opført — én mod syd ved Asger Jorns Allé og én ved det eksisterende Naturcenter Amager. Alle indgange bliver forsynet med faciliteter til naturformidling, der giver et overblik over hele det 35 kvadratkilometer store område.

Langs vandsiden mod vest vil der ligeledes blive anlagt tre nye bådbroer og udsigtstårne til sejlende og andre, der bare vil tæt på vandet.

Updated 3. jun 2022

Vil du vide mere?