Flere boliger i ny lokalplan for Ørestad Syd

Ørestad 27. okt 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Redaktionen
Skrevet af: Redaktionen

Den nye lokalplan for Syd kan give mere boligbyggeri, færre p-huse og nye byrum

Ørestad Syds oprindelige lokalplan (398) er fra 2005 og ændret 2 gange. Nu er den tredie ændring er på vej, og den bliver omfattende. Udover at kravene til 'åbne publikumsfaciliteter' i gadeplan skal skærpes, skal hele lokalplanen have en grundig overhaling, så den giver mulighed for flere boliger langs Ørestads Boulevard, måske et parkeringshus mindre, og nye indretninger af byrummene.

Det mener både By & Havn og Københavns Kommune, som har indgået en principaftale om at gennemføre en ny lokalplanproces for Ørestad Syd. Det sker i forbindelse med at Teknik- og Miljøudvalget i august vedtog at lave et lokalplantillæg, som skærper kravene til indretning af lejemål i stueetagerne, så der kommer flere butikker og restauranter i bydelen. Kommunen vil benytte anledningen til at se på hele lokalplanen, og vil samarbejde med By & Havn, lokaludvalg og lokale arbedsgrupper. Processen kommer til at vare frem til 2023. 
Det fortalte By & Havn på nabomødet om Asger Jorns Allé, som blev afholdt tirsdag 26. oktober 2021 i Dinos Legeland i Ørestad Syd.

"Kommunen har i et stykke tid ønsket en ny lokalplan for Ørestad Syd, og det vil vi også gerne, fordi vi ønsker at færdiggøre bydelen. Vi ser blandt andet på om vi kan konvertere nogle erhvervsgrunde til boligbyggeri. Alle grundene ud til Ørestads Boulevard er i dag udlagt til erhvervsbyggeri, og det kan have meget lange udsigter, før de bliver solgt og bebygget. Siden den første lokalplan blev lavet, er der både udviklet nye retningslinier og nye teknologier, som gør det muligt at bygge boliger langs en vej som Ørestads Boulevard i Øretads Syd," sagde Salgs- og udviklingsdirektør i By & Havn, Ingvar Sejer Hansen.

Der er også andre årsager til, at Ørestad Syds lokalplan trænger til eftersyn. For eksempel er parkeringsbehovet muligvis lavere end hidtil antaget.

"Der er en del tomgang i p-husene. Måske vil Københavns Kommune overveje at sætte parkeringsnormen yderligere ned. Det betyder at vi måske, kan undlade at bygge 1 eller 2 af de parkeringshuse, som der i forhold til den nuværende lokalplan mangler at blive bygget," sagde Ingvar Sejer Hansen.

I det hele taget kommer Ørestad Syd til at se meget anderledes ud, end man forestillede sig i 2005. For eksempel kommer det et beboer- og kulturhus - Byens Hus - og en ny hovedingang til Naturpark Amager for enden af Asger Jorns Allé. Tidligere i år vedtog Borgerrepræsentationen at der skal være et idrætsanlæg på 'Stenlagergrunden' ved Metroselskabet.  Samtidig har det vist sig at være sværere end forudset at udleje butiskslejemål. Drømmen om en 'Gammel Kongevej' med gadebutikker langs hele Asger Jorns Allé bliver ikke til virkelighed af sig selv. 

Det betyder at vi måske, kan undlade at bygge 1 eller 2 af de parkeringshuse, som der i forhold til den nuværende lokalplan mangler at blive bygget

Beboerne i Ørestad Syd skal være med til at udforme den 'nye' lokalplan. På nabomødet inviterede By & Havn dem til at deltage i noge nye arbedsgrupper, som f.eks. skal være med til at udvikle nye idéer til indretningen af Asger Jorns Allé. Blandt andet de fire byrum langs gaden, hvor planerne indtil nu har været at indrette forskellige streetsport faciliteter, som ersatning for det populære PlugNplay anlæg. Men behovet kan vise sig at være anderledes i dag. 
"Arbejdsgrupperne skal være med til at udvikle Asger Jorns Allé. Senere kommer der en høringsfase. Og vi vil selv igangsætte en detailhandelsanalyse, og undersøge mulighederne for boligbyggeri og parkeringsdækning. Hele processen kommer til at køre frem til april 2023" fortalte Ingvar Sejer Hansen.

Updated 8. nov 2021