Fælledby godkendt Byggeri kan fortsætte

Afgørelse: Fælledby godkendt

Ørestad 14. dec 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Photo: Adm. direktør for Fælledby, Erling Thygesen, ved et pressemøde for Fælledby 25. oktober 2021. Jakob Korshøj
  • En klage har siden august sat en stopper for byggeriet Fælledby. Nu har to klagenævn sagt god for byggeriet.

Skrevet af: Jakob Korshøj

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt sine endelige afgørelser i forhold til klagerne over de tilladelser, der er udstedt i forbindelse med opførelsen af Fælledby.

Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af den lokalplan og miljøkonsekvensvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog tilbage i februar. De udstedte tilladelser fra myndighederne er fuldt gyldige.

”Vi er glade og lettede over at få bekræftet, at vi har arbejdet inden for gældende rammer. Vi har gjort et massivt forarbejde for både at sikre naturhensyn i området og at efterleve alle myndighedernes anvisninger. Vi er selvfølgelig ærgerlige over den lange periode med stilstand, men har respekt for, at nævnene skulle have tid til at komme frem til en endelig afgørelse. Nu ser vi frem til, at vi snart kan komme videre med at opføre de nye boliger og vise København, hvor godt et projekt, vi kommer med,” siger Fælledbys adm. direktør, Erling Thygesen.

Afgørelsen bekræfter blandt andet, at projektets biologiske analyser og naturbeskyttelsestiltag er foregået på rette vis og lever op til de gældende regler og krav. 

Ordlyden i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse lyder: "Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse af 11. februar 2021 om § 25-tilladelse til etablering og drift af byudvikling på en del af Amager Fælled, kaldet Vejlands Kvarter.”

Fra Planklagenævnet lyder det: ”Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagerne over vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599, Vejlands Kvarter. Planklagenævnet kan desuden ikke give medhold i klagerne over miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.”

Stoppet af byretten siden august
Byggepladsen på Fælledbys projektområde blev etableret i marts 2021, hvor det indledende jordarbejde og nedtagning af det tidligere vandrehjem blev sat i gang. Projektet har dog stået stille siden august, hvor en kendelse fra Københavns Fogedret slog fast, at der ikke kunne arbejdes videre på området, før de to klagenævn kom frem til den endelige afgørelse. Det skete, efter Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening tidligere havde klaget over flere dele af miljøgodkendelsen til Fælledby-projektet.

I den efterfølgende granskning af sagen har de to nævn konstateret, at vedtagelsen af planerne var lavet på et utilstrækkeligt grundlag, da man vurderede projektets påvirkning af dyrearten stor vandsalamander. Men under klagesagen har Fælledby lavet nye undersøgelser, der gør, at flertallet i nævnene stiller sig tilfredse.

Amager Fælleds Venner: Det kan ikke være rigtigt
Amager Fælled Venner kritiserer, at de var nødt til at klage over miljørapporten, før den blev undersøgt og rettet op på: "Klagenævnene vedkender at der var fejl, men at kommunen og Fælledby har rettet op på de fejl med nye undersøgelser. Det er et generelt problem for miljøet, for det lader til, at hvis ingen klager over det, så bliver der ikke rettet op på det. Amager Fælleds Venner har brugt lang tid og mange ressourcer på at sætte os ind i det her for at kunne klage over det, og det kan alle ikke bare. Når man lægger en lokalplan og en VVM-undersøgelse ud, så burde alt være undersøgt. Det kan ikke være rigtigt, at man skal klage over det, for at der bliver gjort noget ved det," fortæller Steffen Rasmussen, formand i Amager Fælled Venner, til Ørestad Avis.

Foreningen vil nu granske afgørelserne, og mener stadig at sagen måske skal ende med en domstolsafgørelse: 
"Vi er kede af, at det er gået i den her retning. Vi mener stadig, at hele VVM-undersøgelsen skal gå om, så vi skal granske afgørelserne nøje for at se, om vi vil tage dem til domstolene. Domstolene skal vurdere, om det er i orden, at en kommune kan undlade noget i en VVM-undersøgelse og så bare rette op på det, hvis de får en klage," fortæller Steffen Rasmussen.

Fælledby kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcist, hvornår arbejdet genoptages, og hvor meget klagesagen har skubbet tidsplanen.

Updated 21. dec 2021

Vil du vide mere?