Valgmøde: Fælledby eller ej?

Ørestad 13. nov 2021 - 6 min læsetid
This describes the image
Photo:

Det omdiskuterede byggeri på Amager Fælled, Fælledby, var et stort emne på Ørestad Avis' valgmøde 9. november. Her kan du læse, hvordan de forskellige partier forholdt sig til byggeriet.

Formand for Amager Fælleds Venner, Steffen Rasmussen, fik det første ord, og han satte fokus på muligheden for en evt. vejledende folkeafstemning om byggeriet. Amager Fælleds Venner har for nyligt indsamlet 52.000 underskrifter ind fra borgere, der ønsker en folkeafstemning:

”Der var aldrig tale om nogen som helst borgerinddragelse i beslutningen om byggeriet Fælledby, og man ønskede ikke at debattere emnet. Det hele drejede sig kun om, hvordan man skulle bygge. Det hele var besluttet. Folkeafstemningen er et forsøg på, at vi gerne vil høres som borgere og tage det op til debat. Hvad mister vi med det her byggeri? Det vil vi gerne tale med jer politikere om. Vi har behov for de store områder for at kunne beskytte og understøtte så meget god natur som muligt. Skal I politikere ikke give borgerne muligheden for at deltage i det her?” lød formandens spørgsmål til panelet.

Her kom Gorm Gunnarsen, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, på banen:

”Da lokalplanen for byggeriet blev besluttet, sagde Enhedslisten, at det var vigtigt, at borgerne ville få mulighed for at tage stilling til det, når vi nåede frem til 2021. Vi blev derfor smidt ud af forhandlingerne. Vi mener, at vi efter valget skal give anledning til at suspendere byggeriet og tale om, hvordan vi sikrer Amager Fælled som et samlet naturområde. Det kan være gennem en folkeafstemning eksempelvis."

Nye Borgerliges Malte Larsen sagde, at han generelt synes, at beslutningen om byggeriet har været udemokratisk:

”Jeg synes ikke, at det er demokratisk, at der sidder 55 mennesker i et lokale og beslutter, at Amager Fælled skal plastres til med beton, når 75 % af københavnerne ikke ønsker det. Det ville være meget mere demokratisk at lytte til københavnerne. Vi skal træffe beslutninger i overensstemmelse med befolkningens viljer og i overensstemmelse med grundloven, så jeg synes, at vi skal have en folkeafstemning.”

Brian Grønvold fra Kommunistisk Parti kom med følgende bemærkning:

"Det er en grundlæggende udemokratisk proces, det her. Grundlaget er blevet besluttet for 30 år siden. Der var jeg 7 år gammel, og jeg har stort set ikke haft indflydelse på det siden. For det er blevet vedtaget, at det skal afbetale metrogælden. Vi er alle sammen glade for metroen, så vi kan komme hurtigt rundt omkring, men den kan betales på andre måder end at plastre natur til med beton. Det kan godt være, at man ikke var så glad for naturen i 90'erne, men det er vi altså i 2021. Og man kan godt ændre nogle beslutninger, og det burde politikerne være voksne nok til at finde ud af."

Partierne Alternativet og Veganerpartiet nåede ikke at komme med uddybende kommentarer, men repræsentanterne Nicklas Petersen (ALT) og Karsten Faber (Veganerpartiet) gav begge udtryk for, at de er enige med Enhedslisten og Nye Borgerlige og vil modarbejde byggeriet efter valget. RV og SF afventer klagenævn SF og Radikale Venstre støtter på nuværende tidspunkt Fælledby, men begge partiernes repræsentanter gav udtryk for, at situationen kan ændre sig:

”Vi støtter projektet. Det, der kan ændre det for os, er, hvad klagenævnene kommer frem til. Siger de nej, vil der være en ny situation, hvor jeg håber, at vi kan lave en ny aftale om det. Men nu har vi haft en demokratisk proces og vedtaget en lokalplan, og den står ved, for det var sådan, flertallet var. En folkeafstemning skal ikke have en tilbagevirkende kraft. Men skal der være en ny beslutningsrunde med en ny løsning, ville det være fornuftigt med en folkeafstemning,” sagde Klaus Mygind, gruppeformand i SF.

”Hvis klagenævnene finder, at der bliver gjort uoprettelig skade på naturen med planen for det nuværende byggeri, er der selvfølgelig en ny situation, som vi skal debattere. Men hvis man som radikal tillader sig at deltage i debatten på sociale medier, bliver man straks nærmest overfaldet og sablet ned af folk fra Amager Fælleds Venner, og det, synes jeg, er en demokratisk udfordring, som vi skal tale om,” lød det fra Mette Annelie Rasmussen, medlem af Borgerrepræsentationen for RV, der også lige fik sendt en afsluttende reprimande afsted med blikket rettet mod formanden for Amager Fælleds Venner.

V: Fælledby realiserer den gode byplanlægning

Ifølge Jens-Kristian Lütken, gruppeformand for V, er det for sent med en folkeafstemning:

”Nu har vi snakket meget om manglende byliv og byplanlægning i bydelen. Vi har netop mulighed for at realisere den her nye og gode byplanlægning i Ørestad med det her projekt (Fælledby, red.). Man havde mulighed for at tage stilling til det, da vi debatterede det, inden det blev vedtaget,” lød hans svar på valgmødet.

Konservative og Socialdemokratiet kommenterede ikke på byggeriet på valgmødet, men de har tidligere til Danmarks Radio givet udtryk for samme holdning som V:

"Grunden er solgt til et pensionsselskab (grunden ejes af Fælledby PS, som PensionDanmark ejer sammen med By & Havn, red), så det ville være et indgreb i den private ejendomsret, der er grundlovssikret," sagde spidskandidat og gruppeformand Jakob Næsager til DR i starten af november.

"Jeg synes helt grundlæggende, at en folkeafstemning, om at man skal betale regningen for metrobyggeriet, er forkert. Skulle der have været en folkeafstemning, skulle det have været dengang, man besluttede at bygge Ørestad og metroen," sagde overborgmester Lars Weiss i samme omgang.

Da Ørestad Avis tidligere på året spurgte overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen (S), om vi kommer til at se flere boligbyggerier som Fælledby på Amager Fælled i fremtiden, lød det korte svar: "Nej." 

Afventer afgørelse fra nævnene
I øjeblikket afventes en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet, der skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte byggeriet efter EU-regler om beskyttelse af særlige arter som stor vandsalamander. Direktøren for Fælledby P/S udtalte på et pressemøde 26. oktober, at han er sikker på, at byggeriet kan fortsætte. Klagenævnene har meddelt, at der forventes en afgørelse i sagen inden udgangen af 2021. Et flertal over midten på Københavns Rådhus blev tidligere i år endeligt enige om de seneste byggeplaner for Fælledby. Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne var de eneste, der stod uden for aftalen. Sidenhen har Dansk Folkeparti også trukket sig fra aftalen.

Updated 29. nov 2021

Vil du vide mere?