Borgmester: P-kontrol er i bedring

Ørestad 3. maj 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: En parkeret bil forhindrer at skraldebilerne kan komme hen til skraldesuget. Foto er taget på en af stikvejene til Else Alfelts Vej.
Skrevet af: Redaktionen

Peter Weile fra Ørestad Syd ventede i fem uger på svar på sin klage over manglende parkeringskontrol. Endelig kom der svar fra Teknik- og Miljøborgmesteren. Men ikke et særlig godt svar, mener Peter Weile.

15. februar satte Peter Weile sig til tasterne og skrev til et åbent brev til Parkering København, med kopi til By & Havn, GFS Ørestad og Ørestad Avis.

Der havde nemlig i lang tid ikke været en effektiv parkeringskontrol på mange sidegader i Ørestad Syd. Derfor holder mange biler ulovligt og ofte til gene. For eksempel har daginstitutionen Børnehuset været nødt til at opsætte egne skilte på Richard Mortensens Vej, hvor der er parkering forbudt af hensyn til brand. Men end ikke skilte, der har til formål at sikre en sikker redningsvej, bliver respekteret.

De forskellige myndigheder og parkeringsansvarlige i Ørestad har imidlertid ikke kunnet finde ud af at løse problemet. Ørestad Parkering (By & Havn) har henvist til GFS Ørestad (grundejerforeningernes sekretariat), som henviser til, at den manglende kontrol skyldes en manglende godkendelse af skiltningen fra Parkering København (Københavns Kommune). 

"Personligt er jeg fuldstændig ligeglad med hvor fejlen ligger, men jeg finder det kritisabelt, at æstetikken, roen, trafiksikkerheden og den nødvendige fremkommelighed i området skal skæmmes og hindres af "ulovlige" parkeringer. Samtidig er de "ulovlige" parkeringer gratis, hvor alle andre må betale for at parkere. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg har valgt at skrive "ulovlig" i anførselstegn, da parkeringen ikke er ulovlig før der sker noget. Der må snart ske noget!" stod der i Peter Weiles brev fra 15. februar.

This describes the image

Der skulle gå fem uger uden svar, hvor han rykkede på mails og ventede forgæves i kommunens telefonsystem. 23. marts skrev Peter Weile derfor et nyt brev til Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL).
Her gentager han det forhold, at Parkering København angiveligt ikke har færdigbehandlet en ansøgning, indset i 2021, der skulle gøre det lovligt at Grundejerforeningen i Ørestad fortsætter parkeringskontrollen efter By & Havn.
"Der må snart komme en godkendelse, og så må afdelingen stramme op ift at svare på borgerhenvendelser," skrev Peter Weile.

19. april kom der svar fra borgmesteren med en beklagelse af den lange svartid. Hun forstod godt, "at du som beboer i Ørestad Syd, er frustreret over at der et stigende antal biler, som holder til gene for den almindelige færdsel". Og henviste til et nyt notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som oplyser at der nu er "igangsat parkeringskontrol på tre stikveje i den sydlige del af Else Alfelts Vej og to tværveje mellem Else Alfelts Vej og Richard Mortensens Vej".
"Derudover, har forvaltningen præciseret instruksen om indskærpelse af håndhævelse af færdselslovens bestemmelser samt ulovlig parkering i opholds- og legeområder, til forvaltningens egne parkeringsvagter ved parkeringskontrol i Ørestad," står der i svaret.

Peter Weile er ikke tilfreds med svaret. Undskyldningen på den lange svartid er "tynd". Og kontrollen på to af de tre stikveje i Syd har været helt fraværende eller nærved.
"På den sydlige stikvej, de to tværveje og promenaden er der - i hvert fald periodisk - en synlig kontrol med mange p-afgifter på bilerne. Men på de to nordligste stikveje er det tyndt med kontrollen, og der holder daglige 2-5 biler i hver gade, og i den nordligste typisk 2-3 biler foran skraldesuget, som er lige overfor en opkørsel, så de er til særlig gene," lyder svaret fra Peter Weile.

"Jeg ved ikke om det er kommunen eller grundejerforeningen (eller begge), som bør handle, men det må I finde ud af. Jeg håber, at der snart sker noget," skriver han.

Updated 12. maj 2022

Vil du vide mere?