Bellakvarteret får færre parkeringspladser

Ørestad 18. maj 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo:
Skrevet af: Redaktionen

Et flertal i Teknik- Miljøudvalget har godkendt, at antallet af parkeringspladser kan reduceres i planen for de kommende byggerier i Bellakvarteret.

Et ønske om at bygge færre parkeringspladser i de kommende byggerier i Bellakvarteret er blevet godkendt af et bredt flertal i Miljø-og Teknikudvalget. Her stemte alle partier undtagen Konservative og Venstre for, at der kan gives dispensation fra lokalplan 571, der ellers stillede et krav om, at der skulle være 516 parkeringspladser i de kommende byggerier. Dette krav er nu ændret til 410 P-pladser.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte for at give dispensation fra lokalplan 571, mens DF sammen med Venstre og Konservative stemte for DF’s eget forslag om en reducering til 450 parkeringspladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen har anbefalet dispensationen jf. den nyere ’Kommuneplan 2019’, da ”bebyggelserne vil få en stationsnær placering med en afstand på op til 400 meter til nærmeste metrostation Bella Center, samt at området i Kommuneplan 2019 er udpeget som et byudviklingsområde, hvor man bestræber sig på at blive CO2-neutral og skabe mindre bilafhængighed.” Borgerrepræsentationen godkendte 17. september 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til efter en konkret vurdering at dispensere fra parkeringskrav i ældre lokalplaner, så normerne følger Kommuneplan 2019.

Hos SF er man tilfredse med vedtagelsen: 
"Jeg synes, at det er en rigtig beslutning. Der skal være færre biler i byen. Dem, der har brug for en bil, skal have mulighed for det, og vi andre kan cykle og have adgang til en delebil. Derfor håber jeg også, at der indrettes mange el-delebil parkeringspladser i området, så kan alles transportbehov blive dækket," siger Klaus Mygind (SF), medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Hos Konservative er man imod en reducering af antal parkeringspladser i Ørestad: 
"Da Ørestad har fælles parkeringshuse, betyder dispensationer ved nybyggeri, at der på sigt bliver endnu mere kamp om de eksisterende parkeringspladser, og at der ikke vil være parkeringspladser til alle beboere. Det er dyrt at parkere i Ørestad. Vi vil derfor ikke havne i en situation, hvor der på trods af en høj pris ikke er garanteret en parkeringsplads," siger Jakob Næsager (K), medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Inden behandlingen af forslaget, havde det været i en nabohøring, hvorfra forvaltningen havde modtaget 15 henvendelser, hvor hovedparten af byggeriets kommende naboer er imod en lavere parkeringsnorm. Her svarer bygherren til Miljø- og Teknikforvaltningen, at "Man har foretaget en analyse af timeparkering i perioden september 2019 til marts 2020. Bygherren vurderer på den baggrund fortsat, at der er flere parkeringspladser til rådighed end dem, der reelt er behov for i området, også efter udbygning, og også efter nedsat aktivitet på grund af coronanedlukning."

Den godkendte dispensation gælder byggerierne, der de kommende år vil skyde op omkring Bella Center Copenhagen ud til Ørestads Boulevard og Vejlands Allé.

Forslaget er blevet færdigbehandlet i Teknik- og Miljøudvalget mandag d. 17. maj.

Updated 30. mar 2022