Næsager er ny borgmester: Bedre muligheder til Ørestads børn

Ørestad 18. nov 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Jakob Korshøj

Næsager er ny børne- og ungdomsborgmester: Børnene skal have bedre plads i Ørestad, mener han.


"Jeg glæder mig meget til at indvie den nye skole i Arenakvarteret. Men det har vist sig at være fuldstændigt fejlslagent, at der oprindeligt kun skulle være én skole i Ørestad. Derfor er vi nødt til at genbesøge prognoserne for bydelen for at sikre, at vi har den rette kapacitet til rette tid, så skolerne ikke kommer på bagkant og at vi ender med midlertidige pavillon-løsninger," fortæller Jakob Næsager til Ørestad Avis. I sin nye rolle som børne- og ungdomsborgmester er hans store prioritet, at skolerne skal planlægges bedre.

Og så skal de også udnyttes bedre, når de står klar:
"Skolerne skal også åbnes mere, så de kan bruges af foreninger efter skoletid. Skolerne skal i højere grad blive lokale medborgerhuse. Idrætsforeningerne skal eksempelvis i højere grad få adgang til skolerne. Skolerne skal ikke ligge inde med faciliteter, som står ubrugte hen, hvor de kan udnyttes af lokale foreninger," fortæller den nye borgmester.

Netop større kapacitet på bydelens idrætsfaciliteter har Ørestad IF efterspurgt:
"Vi holder vores medlemstal nede lige nu, da bydelens faciliteter ikke ville kunne holde til, hvis der pludselig melder sig 70 børn mere ind i Ørestad IF's fodboldklub. Hvis vi kunne få lov til at træne bare en time mere på Kalvebod Fælled skole, ville det gøre en stor forskel. Lige nu kan vi først komme efter kl 17 i hverdagene. Og så mangler vi også 11-mands-fodbold. Derfor glæder vi os også til det kommende idrætsanlæg ved Vestamager Station. Men lige nu har vi en stor skjult gruppe af potentielle medlemmer, der venter i Ørestad," fortæller klubchef, Henrik Paulsen.

Næsager vil som det første tage en dialog med de lokale:
"Jeg vil tage en dialog med foreningerne i Ørestad og høre, hvad de har behov for. Vi vil som kommune gerne stille os mere til rådighed, så vi får alle ledige faciliteter bragt i spil i så mange af døgnets timer som muligt."

Bedre trivsel for børnene
Han vil i øvrigt også arbejde for bedre trivsel blandt de sårbare børn:
"Det har enorm høj prioritet for mig, at børnene ikke skal ud af Ørestad for at gå i skole eller daginstitution. Man skal ikke køre ud af sin bydel for at få sine børn passet. Børnene skal også trives bedre i skolerne. Trivsel og faglighed skal være hinandens forudsætninger. Vi har et problem med børn, der har det psykisk dårligt. Her vil jeg fokusere på, at vi får bedre uddannet personale. Flere af lærererne skal være læreuddannede, så de dermed har en pædagogisk uddannelse. Ligeledes skal vi have flere uddannede pædagoger i daginsitutionerne. På den måde har vi mere fokus på det pædagogiske og børnenes trivsel."

Konservative går fra 3 til 8 mandater i Borgerrepræsentationen: 
"Derfor har vi ekstra styrke i forhandlingerne og ekstra talekræft på rådhuset," fortæller Næsager. 

Det vil han også bruge i sin kamp for lavere parkeringspriser:
"Vi får også et medlem mere i Teknik- og Miljøudvalget, og derfor får vi bedre mulighed for at tale for sagen om lavere parkeringspriser. Og det vil vi udnytte."

Næsager fik 215 personlige stemmer i Ørestad. I hele kommunen fik han tredjeflest personlige stemmer med 8046.

Updated 29. nov 2021

Vil du vide mere?