Bæredygtigt bofællesskab i Ørestad Syd vil have færre p-pladser

Ørestad 14. mar 2019 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Grønne Eng
Skrevet af: Redaktionen

En principiel sag kan nu gøre op med parkeringskravene i en lokalplan. I Ørestad Syd vil det bæredygtige bofællesskab Grønne Eng have 20 færre p-pladser end krævet i lokalplanen. Borgmester går ind for dispensation


Bygherren bag det kommende grønne bofællesskab på Else Alfelts Vej er selskabet Eco-Village, som nu har søgt om dispensation fra lokalplanen for at få nedbragt antallet af bilparkeringspladser fra 50 til 30, til fordel for mere cykelparkering.

Eco-Village vil indføre en delebilordning som en integreret del af bofællesskabets koncept. Den bliver indarbejdet i ejerforeningens vedtægter og er dermed kendt for kommende beboere før indflytning. Eco-Village har spurgt de 79 købere på venteliste om deres forventede behov for parkeringspladser. Kun 20 pct. af de kommende beboere har tilkendegivet ønske om egen bil. Og blandt disse bilejere er flere interesserede i at skille sig af med egen bil, hvis deleordningen fungerer godt.

I henhold til lokalplanen skal byggeriet indeholde 50 parkeringspladser. I lokalplaner kan det alene fastsættes, hvor mange parkeringspladser, der skal opføres til et konkret byggeri. Planloven giver ikke mulighed for i lokalplaner at regulere brugen af parkeringspladserne. Det er ikke muligt at kræve i en lokalplan, at en grundejer reserverer et vist antal parkeringspladser til delebiler. Derfor skal der nu for første gang gives dispensation til dette fra lokalplanen. Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen 18. marts.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil gerne give en dispensation:
"Det er dejligt at se et bofællesskab, der deler Københavns vision om en grøn fremtid, og Enhedslisten støtter naturligvis klart op om deres planer for delebiler. Vi ved, at delebiler er med til at nedsætte behovet for private biler og dermed også parkeringspladser, og her får vi ovenikøbet oprettet en masse ekstra store cykelparkeringer i stedet for p-pladserne. Det giver mening i en cykelby som vores, og derfor ser jeg meget positivt på ansøgningen fra Grønne Eng", siger Ninna Hedeager Olsen.

Københavns Kommune har et mål om at få 750 delebiler i 2020. I dag findes omkring 160 delebiler med fast stamplads. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler en dispensation, men at der stilles krav om etablering af 15 ekstra cykelparkeringspladser til pladskrævende cykler som fx ladcykler. Det indebærer, at der skal etableres i alt 30 parkeringspladser til pladskrævende cykler.

Grønne Eng
Grønne Eng kommer til at ligge lige ud til Kalvebod Fælled. Det vides endnu ikke hvornår byggeriet starter. Byggeriet skal være et bofællesskab med bl.a. økologisk fællesspisning. Bofællesskabet består af ca. 80 ejerboliger i varierende størrelser. Arkitektfirmaet Vandkunsten står for at tegne byggeriet. Byggeriet vil være  i 2-6 etager, med et fælleshus på i alt 1000 m2 som vil indeholde alt fra gæsteværelser, teenagegang, øvelokaler, fællesvaskeri med regnvandsgenanvendelse, cykelværksted og motionsrum. Byggeriet vil blive opført som DGNB Guld certificerede lavenergi boliger, med blandt andet solenergi. Imellem husene og på husenes tage, vil der være fællesområder – dyrkningsområder, grillområder, legeområder.

Updated 8. feb 2022

Vil du vide mere?