Ronya til valgmøde: ´Alt for lidt om os unge´

Ørestad 13. nov 2021 - 5 min læsetid
This describes the image
Photo:

Skrevet af Nicolas Rasmussen og Sarah Christensen, 3.g elever på Ørestad Gymnasium.

Valgdeltagelsen til kommunalvalg falder i stor stil for de unge. De unge bliver ikke hørt, og beslutningerne bliver taget for dem. Men Ronya er en undtagelse.

 

Ved Kommunalvalget har alle en mulighed for at stemme på en kandidat, som repræsenterer ens værdier og mærkesager. Men de unge dropper i stor stil at stemme, og så bliver det endnu sværere at finde politikere, som rent faktisk lytter til de unge. Det politiske liv bliver endnu mere uvedkommende for de unge, og de mister motivationen til at deltage i endnu højere grad.

Men Ørestad Gymnasium har en 3.g elev, Ronya Rojin Kanat, som muligvis kan give svaret på de unges manglende deltagelse. 

Ronya er medlem af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og har derfor et godt indblik i hvordan det er at være ung og politisk aktiv. Hun har været med i DSU i et år. 

Hendes vej ind i politik var ikke planlagt. Hun havde tit overvejet at gå ind i ungdomspolitik, men aldrig taget skridtet videre. 

"Men så kom DSU her til Ørestad Gymnasium og lavede en form for kampagne, hvor de fik mine kontaktoplysninger. På det tidspunkt var jeg ikke sikker på, hvilket parti der passede bedst for mig. Men DSU inviterede til et vildt nice emne om Israel og Palæstina, som tiltrak min opmærksomhed. Jeg kom til mødet, og siden er jeg blevet i DSU" fortæller Ronya Rojin Kanat. 

Med til valgmøde
9. november fulgte vi Ronya til valgmøde på hendes egen skole, arrangeret af Ørestad Avis og Ørestad Gymnasium. Her optrådte alle de nuværende partier og lister i Borgerrepræsentationen med en kandidat. Desuden deltog Det Demokratiske Parti, Nye Borgerlige, Det Kommunistiske Parti og Veganerpartiet, med lokale kandidater fra Ørestad. På mødet blev der diskuteret emner som butikker, byliv, byplanlægning, Amager Fælled, Parkeringsafgifter og støj fra Øresundsmotorvejen. Menuen stod altså på Ørestad hele aftenen.

Vi er den nye generation
Tal fra sidste kommunalvalg viser et klart fald valgdeltagelse for unge mellem 18 og 30 år. Ifølge Ronya, så er de unges deltagelse i politik enormt vigtig. Ved at stemme er man også selv med til at skabe forandring: 

"Jeg synes det er vildt vigtigt at vi unge deltager i politik. Vi er den nye generation, og derfor burde vi være med til selv at forme vores fremtid, så det ikke kun er de ældre som har været i lang tid  på arbejdsmarkedet der skal stemme for os. Hvis vi bare er passive kommer der til at mangle  udvikling og nytænkning. To ting  som vi unge er rigtig gode til" siger Ronya.  

Derfor er anbefalingen fra Ronya helt klar: Man bør udøve sin demokratiske ret. Det er et privilegium, men også en pligt. De unge skal tage ansvar for at udvikle det danske samfund og deres  lokalsamfund. 

"Det kan godt være at man føler at man ikke passer ind i et bestemt ungdomsparti, men alle partier er forskellige, f.eks i DSU hvor der er mange forskellige holdninger. Man kan også deltage i Ungerådet eller noget andet. Bare man søger indflydelse og bruger sin stemme."

Lokalpolitik eller storpolitik 
Det er ifølge Ronya vigtigt at man deltager aktivt i lokalpolitik såvel som storpolitik, fordi at det er på den måde man som ung kan ændre ting: 

"Det er min personlige oplevelse er at det er netop er ved lokalvalg, at du kan opnå stor personlig indflydelse. Det kan være svært at opnå meget i storpolitik. Men her i DSU har vi for eksempel fået politikerne til at vedtage at lave et stofindtagelsesrum. I lokalpolitik er der ikke så mange mennesker involveret, så hvis man virkelig går op i noget, så er det nemmere at komme til orde og få tingene ændret." 

Ikke meget ungdomspolitik
Efter valgmødet var der klar utilfredshed fra Ronyas side. Ifølge hende blev emner som de unge finder relevante ikke diskuteret og debatteret nok:

"Jeg vil sige at de emner som jeg synes er vigtige, ikke blev dækket så godt. Det var helt klart lokalpolitik som blev diskuteret – f.eks. byplanlægning og parkering. Der var afsat noget tid til at snakke om Amager Fælled, som jeg også synes er vigtigt at snakke om. Men alt i alt blev der ikke brugt nok tid på emner som er relevante for unge." 

Er der noget der kan gøres anderledes fremover for at tiltrække unge til begivenheder som dette?

"Altså jeg synes at reklameringen bare på Ørestad Gymnasium har været mangelfuld. Det ville også have været oplagt at integrere valgmødet i undervisningen. Man kunne også vælge nogle emner som var mere relevante for unge mennesker. De unge har jo ofte ikke bil, derfor interesserer sde sig jo ikke for parkering, eksempelvis."

"Men klima vedrører vorees egen fremtid. Det lægger vi unge stor vægt på. Almene boliger er også et vigtigt emne for unge, da det er svært for unge at komme på boligmarkedet, fordi det ofte er rigtigt dyrt."

Trods alt har valgmødet givet ronya et bedre indblik i lokalpolitik. For hende er det godt at komme ud og lytte til andre partiers meninger om de forskellige emner: 

"Det altid godt at høre på modparten. Så kan du tage dine egne holdninger op til genovervejelse, eller blive mere sikker i dine egne holdninger. Det giver generelt et mere afbalanceret billede af politik."

Updated 29. nov 2021

Vil du vide mere?