Tre skove på fælleden bliver 'urørte'

Kultur 29. okt 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Kirsten Degn
Skrevet af: Redaktionen

Tre af Naturpark Amagers skove udlægges til urørt skov. Skovens gæster kan stadig færdes overalt.

Naturstyrelsen har nu udpeget 385 danske skovområder som skal udlægges til urørt skov. Heriblandt Pinseskoven, Kongelunden og Fasanskoven i Naturpark Amager. Og det er kun en positiv nyhed for naturparkens gæster, siger skovfoged Sven Norup:

"Vi oplever en gang imellem at begrebet ’urørt’ forvirrer folk, og fejlagtigt forstås som at man ikke længere må færdes i skoven. Alle er selvfølgelig stadig meget velkomne. I hele naturparken faktisk," siger Sven Norup, som forklarer at publikum faktisk får BEDRE adgang til naturen:

"Når en skov udlægges til urørt skov, betyder det overordnet set, at staten ikke må lave kommerciel skovdrift i den længere. Altså fælde træerne, for at sælge dem. Nu forvaltes skoven udelukkende til glæde for dyr, planter og selvfølgelig også vi mennesker", siger Sven Norup. 

Alle er selvfølgelig stadig meget velkomne. I hele naturparken faktisk

Naturpark Amager har i flere år arbejdet på at skabe bedre adgange til naturparkens skove og gøre dem vildere, så der forhåbentlig kommer endnu flere fugle, insekter og alt det andet liv derude. Reelt har skovene i Naturpark Amager ikke været drevet kommercielt i mange år. Kun i Kongelunden i den sydlige del af naturparken. 
Den blev etableret i begyndelsen af 1800-tallet på det dengang skovløse Amager, for at skaffe brændsel og gavntræ, men mange af de gamle træer står der stadig den dag i dag. 

Naturparkens øvrige skove er de selvsåede birkeskove Pinseskoven og Fasanskoven, som sammen med Kongelunden bliver urørte skove. Dertil kommer den ny-etablerede Byskoven lige nord for Kalvebodbroen.

Naturstyrelsen har også udpeget en række "Naturnationalparker", hvor en skov eller dele af den indhegnes, så der kan gå vilde heste eller andre dyr. Naturpark Amager er IKKE udpeget som "Naturnationalpark".

Updated 7. dec 2021