Ørestads egen idrætsforening skal have plads til alle

Kultur 2. jul 2012 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Gruppediskussioner på stormødet.
Skrevet af: Redaktionen

Stormøde om idrætsforening gav opbakning til at danne en paraplyforening for alle sportsgrene. Arbejdsgruppe indkalder til generalforsamling 20. august 2012.

Ørestads kommende idrætsforening skal være for både børn, voksne og ældre. Den skal danne rammen om alle ønsker til fysisk aktivitet og boldspil, lige fra yoga til baseball. Og foreningen skal have plads til både motionister, begyndere og elitesportsfolk.

Det var konklusionen efter stormødet om en ny idrætsforening i Ørestad 8. juni på Ørestad Bibliotek. De cirka 30 deltagere i mødet ønskede hurtigst muligt at danne foreningen, og der blev nedsat en arbejdsgruppe som vil indkalde til stiftende generalforsamling 20. august.

”Vi håber at vi kan samle alle de gode kræfter i Ørestad i den nye forening. Vi vil tage kontakt med de mange idrætsinitiativer som allerede findes i Ørestad, så vi hurtigst muligt kan få et overblik,” siger Rasmus J. Pedersen fra arbejdsgruppen.

Han tilføjer at både Amager Vest lokaludvalg, By & Havn og flere af de store idrætsforbund i Danmark er overordentligt interesserede i Ørestads kommende idrætsforening, og ønsker at  støtte projektet med hjælp til stiftelsen, trænerundervisning mv.

”Vi forholder os åbne over for alle tilbud og vil ikke udelukke nogen på forhånd,” siger Rasmus J. Pedersen.

Formel forening vigtig
På mødet var der oplæg fra Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn, Dansk Idrætsforbund, Dansk Atletikforbund og Dansk Boldspil Union.

Niels Balling fra Amager Vest Lokaludvalgs idrætsudvalg fortalte at selv om der allerede er flere sportsklubber i Ørestad, så er det er vigtigt at have en formel forening.

”For eksempel i forhold til kommunen, som samarbejder med de organiserede foreninger, og giver dem støtte,” sagde han.

En stor opgave for den nye forening bliver også at kæmpe for flere idrætsfaciliteter. Bydelen mangler for eksempel stadig idrætshal, klubhus og omklædningsrum.

This describes the image
Arbejdsgruppen fra venstre øverst: Jesper, Torben, Nishandan, Rasmus, Frida, Jimmy og Lisen.

Der var allerede en idrætsforening på vej
For tre uger siden arrangerede Steve Kjær Ørestad Bjergløb, som blev en succes med over 100 tilmeldte løbere. Han har igennem længere tid arbejdet på at danne en idrætsforening i Ørestad, og samarbejdede blandt andet med idrætsorganisationen DGI.

Han var nået langt med planerne, da Amager Vest Lokaludvalg inviterede til stormøde om en idrætsforening forleden. Således blev foreningen Ørestad Sport dannet for nogle dage siden ved en generalforsamling på Ismageriet. Nu skal en del af dette arbejde starte op påny i den nye arbejdsgruppe.

”Det kan da godt undre, at man ikke har tænkt på de ressourcer, som i forvejen arbejder i samme retning. Men det vigtigste må være, at vi samler alle gode kræfter i den samme forening. Og at vi  støtter op om de eksisterende sportsaktiviteter,” siger Steve Kjær.

Han vil derfor anbefale at de to foreninger fusionerer og smelter sammen.
”Vi er enige om målet, og hvis vi skal opnå noget, skal vi som det første stå sammen  om det,” siger Steve Kjær.

Den nye arbejdsgruppe indkalder til stiftende generalforsamling 20. august, og sender mere information ud om kort tid.

Updated 9. aug 2022

Vil du vide mere?