Borgerne skal høres mere om kulturhuse

Kultur 5. sep 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo: Illustrations af Byens Hus som skal bygges for enden af Asger Jorns Allé ved den nye hovedindgang til Naturpark Amager. Illustration af: AART Architects
Skrevet af: Redaktionen

I de kommende år håber to beboer- og kulturhuse i Ørestad. Men beboerne er slet ikke blevet hørt nok i planlægningen af husene, mener Amager Vest Lokaludvalg.

Der er to kulturhuse på vej til Ørestad: Byens Hus på Asger Jorns Allé skal åbne i 2025, imens Bella Uno i Bellakvarteret kan åbne i 2023. Men hverken Amager Vest Lokaludvalg, Ørestad Syd Borgerforening eller andre foreninger eller borgere er blevet inddraget i planlægningen af husene. Der har kun været en workshop om Byens Hus i 2019, imens der slet ikke har ikke været nogen borgerinddragelse ifm. Bella Uno indtil videre.

Det mener Arbejdsgruppen Børn & Kultur under Amager Vest Lokaludvalg. Gruppen har været i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om at få mere borgerinddragelse, men forvaltningen "har ikke været imødekommende", står der i referatet fra lokaludvalgets seneste møde. Derfor vil lokaludvalget nu henvende sig til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, og få dem til at sætte en borgerinddragelse i gang.

I forbindelse med Byens Hus har By & Havn stået for seks møder og workshops i perioden 2015-2019. Men i dag samarbejder By & Havn med Kultur- og Fritidsforvaltningen om borgerinddragelsen.

"Vi har ikke siden da set, at borgerne har haft mulighed for at få indflydelse på udformningen Vi har ikke siden da set, at borgerne har haft mulighed for at få indflydelse på udformningen af Byens Hus, såsom at komme med idéer, oplæg eller andre relevante forslag af Byens Hus, såsom at komme med idéer, oplæg eller andre relevante forslag," skriver lokaludvalget nu i en ny henvendelse til forvaltningen.

Peter Hjorth fra Amager Vest Lokaludvalg har i maj måned skrevet til By & Havn og efterlyst et nyt borgermøde om Byens Hus. By & Havn har svaret, at der "er planer om at etablere en følgegruppe for Byens Hus i næste fase, som kommer til at handle om detailindretning, aptering og aktiviteter i huset m.m.

Her skal Amager Vest Lokaludvalg selvfølgelig inviteres til at sidde med, sammen med lokale foreninger, borgerforeningen osv. Men det er først planen at indkalde følgegruppen i første kvartal af 2024.

By & havn skriver også ,at det i sidste ende er bestyrelsen for Byens Hus, der træffer beslutning om følgegruppe, inddragelse osv. Bestyrelsen består af repræsentanter for de grundejere, der har bidraget økonomisk til husets opførelse, samt KFF og By & Havn.”

Med hensyn til Bella Uno, har der ikke været afholdt åbne borgermøder, da kulturhuset er planlagt som foreningshus, og ikke vil være åbent for alle borgere, kun foreninger, som får tildelt tider i huset.

Amager Vest Lokaludvalg har nu sendt en ny henvendelse til Kultur- og Fritidsforvaltningen, og anmodet om at der snarest inviteres til borgermøde eller følgegruppe i forbindelse med indretning og brug af kulturhusene.

Updated 5. sep 2022