Stop risikabelt byggeri

Debat 4. nov 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo:

Det er på tide at der bliver taget klart politisk stilling til, om de nye bydele som bliver skabt i disse år, skal leve op til god standard for handicapvenlighed.

Åbent brev til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation og kandidaterne til kommunevalget

Indtil videre gør de det ikke. Selv om der ligger klare anbefalinger på området. Det betyder ulykker og tilskadekomne borgere. Det er for dårligt, uambitiøst, og også kortsigtet, at handicapvenlighed ikke bliver prioriteret ordentligt. I 2040 er antallet af ældre over 70 år fordoblet. Der er behov for byrum, som borgere med dårligt syn, gangbesvær, kørestolsbrugere og blinde også kan bruge, sikkert, trygt og ligeværdigt.

Borgerrepræsentationen kan én gang for alle sætte en stopper for usikre projekter, ved at stille krav til sit udviklingsselskab, By & Havn. Der bør stå i alle nye udbud af byrums-projekter, at Vejdirektoratets gældende anbefalinger for handicapvenlighed og -sikring skal efterleves.

Som borger har jeg nok tænkt, at de nye kvarterer i København blev anlagt efter de mest moderne og tidssvarende principper. Men så kom jeg ud for en alvorlig faldulykke i det nye Nordhavn. Det kostede en ødelagt hånd, kroniske smerter og nedsat arbejdsevne. Efter ulykken blev jeg klar over, at der var sket flere ulykker, og at det nyopførte område ikke levede op til Vejdirektoratets officielle anbefalinger (1). Arkitekten, som stod for projektet, kendte ikke anbefalingerne, som ellers skulle have været tænkt ind fra starten.

Handicapvenlighed er ikke kun nogle ledelinjer i fortovet, men grundlæggende design. Små men vigtige detaljer som f.eks. markering af kanter på trin, mangler. Som svagtseende er jeg også blevet klar over, at heller ikke Ørestaden er opført efter anbefalingerne. Området omkring Arenaen er et grelt eksempel, hvor folk kommer til skade, også ikke-handicappede. De fleste nye havnebade er eksempelvis heller ikke opført handicapvenligt. Det er uforståeligt, når det er nyt og moderne byggeri. Og det er naturligvis diskrimination. 

Fra coronakrisen har vi lært, at anbefalinger fra myndighederne bygger på en dyb, faglig ekspertviden og erfaring, og bør efterleves. Det gælder også her. Dansk Blindesamfund har oplyst mig, at Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD) for nylig har kvalitetsstemplet Vejdirektoratets anbefalinger. Et andet kommunalt udviklingsselskab, Metroselskabet, følger allerede i dag anbefalingerne konsekvent, idet de er udtryk for best practice. Lad nu Københavnerne få en ordentlig og fremtidssikret standard i de nye bydele!

Jeg hører gerne en politisk holdning til spørgsmålet fra kandidaterne til det kommende valg.

Updated 11. dec 2021