Ørestads institutioner og skoler er ikke for børn!

Debat 27. okt 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo:

Mens jeg skriver dette, sidder jeg med en baby på skødet. Det er en venlig påmindelse, fordi jeg skriver for mine egne børn og for bydelens børn.

Det gør jeg, fordi jeg har et brændende ønske om at sætte bydelens institutioner og skoler på den politiske dagsorden. 

I Amager Vest er befolkningstilvæksten stor og særligt børnefamilier finder bydelen attraktiv. Det kan jeg godt forstå. Jeg er selv faldet for stedet. Men bydelens værdi daler noget, når jeg ser på skolerne og institutionerne her. Jeg ærgres over, at bygningernes arkitektur hovedsageligt gøres op i at kunne huse så mange som muligt inden for lovens rammer. Skal der kun bygges med kapacitet og kvantitet for øje? Og ikke med KVALITET som rettesnor? 

Jeg elskede selv at gå i skole. Men min barndoms skole rummede også mange behov. Der var natur, store boldbaner og legepladser. Og der var kroge - steder at gemme sig og være privat med en ven. 

Desværre er det ikke samme billede, jeg ser, når jeg besøger skoler i bydelen. Her er pladsen trang - ikke kun indendørs pga. høj elevbelægning, men særligt ude - der hvor børnene skulle have deres frirum til både at give los og finde ro. 

Vi undervurderer, hvad de fysiske rammer og arkitekturen gør ved os. Forskning viser, at små og tætte friarealer med få aktivitetsmuligheder og mangel på adgang til natur, giver flere konflikter børnene imellem og hæmmer børnenes fantasi. Desuden peger forskning på, at skolens fysiske rammer er en særlig medspiller i de relationer børnene danner med hinanden - og i sidste instans har indflydelse på barnets opfattelse af egne muligheder. Netop fordi de fysiske rammer skaber betingelserne og handlemulighederne, børnene må agere i hver dag. 

Som udgangspunkt mener jeg ikke, at børnenes trivsel prioriteres højt nok, når der findes byggegrunde til skoler og institutioner. Fordi det i højere grad kommer til at handle om tid og penge.  Hvorfor ikke bygge for fremtiden og for en rummelig folkeskole, der med sine fysiske rammer rummer mangfoldigheden i stedet for “ens-heden”? 

Det er ikke ligegyldigt, hvilke skoler og institutioner vi bygger - for arkitekturen præger vores børn og deres trivsel! Og fysiske rammer, der kan rumme mangfoldigheden, kræver ordentlig plads og høj kvalitet! 

 Kommunalvalget er lige om hjørnet. Jeg har et stort ønske om at sætte dette emne på dagsordenen! Og jeg håber I er med mig - uanset om I er enige eller uenige. Bare vi får taget snakken med hinanden, vores børn og politikerne. 

Udenfor babyboblen er jeg medlem af Amager Vest Lokaludvalg. Her har vi gang i kampagnen “Plads til børneliv”, der netop stiller skarpt på, hvordan de alt for små og mangelfulde udearealer på de københavnske skoler påvirker vores børn. Som en del af kampagnen opfordrer vi københavnerne til at give os deres perspektiv på byens skoler og skolegårde.Del dine oplevelser med os på pladstilliv@kk.dk, så formidler vi dine perspektiver videre til politikerne. På den måde skaber vi dialog om at få skabt mere kvalitet i de eksisterende institutioner og skoler - og sikrer, at samme fejl ikke begås gang på gang.

Nete van Gaever Skøtt er Cand. pæd. med speciale i samspillet mellem skolearkitektur og skolens brugere, Mor og Ørestad-beboer og medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Updated 27. nov 2021