Motorvejen skal overdækkes

Debat 30. sep 2021 - 1 min læsetid
This describes the image
Photo: Venstre

Øresundsmotorvejen skærer igennem vores bydel med en masse støj til følge. Og motorvejen gør, at Ørestad så at sige er delt op i to.

Det gør det svært at skabe en sammenhængende bydel, samtidig med at en stærkt trafikeret motorvej ikke just pynter.

Nu er det en mulighed for at gøre noget ved det. Med den infrastrukturplan som hele Folketinget står bag, så er det blevet besluttet, at Øresundsmotorvejen skal udvides med et spor i hver retning. Det anlægsprojekt betyder, at der er en åbning for at overdække motorvejen. Hvis det kan lade sig gøre, så vil vi få en mere sammenhængende bydel samtidig med at det overdækkede areal kan bruges ny byudvikling eller rekreative formål som eksempelvis grønne områder eller idrætsfaciliteter. 

Det er nu vi skal i gang, hvis ideen skal have gang på jord. Derfor har jeg stillet forslag i Teknik- og Miljøudvalget om, at der skal igangsættes en forundersøgelse af hvordan ideen kan realiseres. Det er første skridt på vejen til at sætte en stopper for støjen fra motorvejen og få bundet Ørestad meget bedre sammen.

Updated 27. nov 2021