Modtager København beskidt energi?

Debat 18. apr 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo:

Krigen i Ukraine har sat fokus på dansk afhængighed af russisk gas og olie - og med god grund. Energi-importen fra Rusland har, med den hensynsløse russiske krigsførelse, fået mange op af stolen for at kræve handling nu. 

Forhåbentligt bliver enden på historien en hurtig nedtrapning af russiske fossile brændstoffer i Danmark. 

Problemer med tvivlsomme leverandører af energi begrænser sig ikke til russisk olie og gas. 

Foranlediget af udsendelser på TV2 var der i 2020 massiv kritik af HOFOR´s import af træflis fra Brasilien. 

Skarp kritik af HOFOR´s brasilianske leverandør AMCEL blev sidste år gentaget af brasilianske miljøaktivister. De beskyldte AMCEL for at krænke menneskerettighederne i Amazonas. 

HOFOR reagerede i 2020 med at love grundige undersøgelser af deres brasilianske biomasse. 

Siden har ingen vist hørt et ord fra HOFOR´s side - bortset fra et par forblommede vendinger i selskabets nyudgivne årsrapport. 

Københavns Kommune har lige vedtaget nye skærpede krav til kommunens leverandører om blandt andet arbejdstager- og menneskerettigheder.  

HOFOR leverer energi til hele København, og bør derfor være 100% transparent og åben omkring eventuelle problemer med den flis selskabet brænder på Amagerværket.  

Derfor skal selskabet nu på banen. HOFOR må vise offentligheden, at der hinsides enhver tvivl er styr på flisbunkerne fra Amazonas, og at menneskerettigheder ikke krænkes af selskabets brasilianske leverandør.

Andreas Petersen er 1. suppleant til Københavns Borgerrepræsentation for de konservative.

Updated 28. apr 2022

Vil du vide mere?