Københavns Kommune håndhæver ikke sine egne regler for bylivet ved Royal Arena.

Debat 28. nov 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Photo:
Skrevet af: Nick Vikander

Københavns Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af bylivet i områder som Ørestad, ved at stille krav i de relevante lokalplaner. Det gælder bland andet om krav til publikumsorienterede serviceerhverv og aktive stueetager, som kan bidrage til liv mellem husene.

Lokalplankrav kan dog kun gøre en forskel, hvis de bliver håndhævet, når det er nødvendigt. Det har Københavns Kommunen desværre ikke altid gjort, som en nuværende sag med Royal Arena viser.

Royal Arenas stueetage opfylder tydeligvis ikke kravene i lokalplan 398 Ørestad Syd. Det har den aldrig gjort, siden åbningen af den 1,4 mia. dyre Multiarena i 2017.

Det fremgår at lokalplanen, at mindst 50 pct. af Royal Arenas vestlige facade mod skøjtehallen og østlige facade mod den kommende skole på Hannemanns Allé skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv såsom restauranter og cafeer, til liberale erhverv, til udadvendte fritidsprægede eller kulturelle funktioner, eller til udadvendte virksomhedsfunktioner som medvirker til at skabe byliv.

I virkeligheden er det meste af disse facader indrettet ved stærkt tonet uigennemsigtig glas, som skjuler funktioner, der ikke har noget med byliv at gøre: kontorer, opbevaringsrum, køkkenfaciliteter og lignende. De få steder, hvor Royal Arenas facader formelt set opfylder lokalplanens krav, går de alligevel i strid med lokalplanens ånd. En bar, der altid er lukket, når Royal Arena ikke afholder arrangementer, og et udstillingslokale for et eksklusivt bilmærke, som også lægger navn til Royal Arenas VIP-område, medvirker ikke i særlig høj grad til at skabe byliv!

Københavns Kommune har været opmærksom på problemerne i mindst to et halvt år, efter at der blev indgivet en klage i sommeren 2020. Siden da har der været tavshed, hvor kommunen har undladt at besvare flere borgerhenvendelser om sagen. En aktindsigt viser nu, at klagen tilsyneladende endnu ikke er afgjort, på trods af interne mistanker om overtrædelse af lokalplanen.

For at gøre det hele endnu mere komisk, hvis ikke tragisk, ejer Københavns Kommune faktisk halvdelen af selskabet, som planlagde, opførte, og nu ejer selve Royal Arena. Det må kunne forventes, at konstruktionen og anvendelsen af Royal Arenas facader respekter kommunens egne regler.

Lad os endelig rette op på situationen og indse Royal Arenas store potentiale til at bidrage positivt til bylivet der, hvor den er placeret. Det er i bund og grund et spørgsmål om respekt.

Respekt for vælgerne og for de lokale folkevalgte, der fastsætter de fælles spilleregler i lokalplanen. Respekt for de dygtige medarbejdere, der udarbejder disser planer, herunder nu et kommende tillæg til lokalplanen Ørestad Syd. Respekt for de lokale ildsjæle, beboere, og erhvervsdrivende, der knokler for at skabe liv i vores skønne kvarter.

Updated 28. nov 2022

Vil du vide mere?