Hvem ejer Ørestad?

Debat 23. nov 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Redaktionen

Min mand og jeg har boet i Ørestad Universitetetskvarteret siden 2003 (Ørestad Nord). Jeg har været aktiv siden vi flyttede hertil bl. andet med at videreudvikle Grønningen .

Jeg var til vælgermøde den 9. november, hvor panelet bestod af lokalpolitikere, som gerne ville vælges, nogen af dem var allerede medlem af Borgerrepræsentationen.

På mødet gjorde jeg opmærksom på, at  Ørestad hovedsagligt ejes af beboerne (grundejerne)!

Ørestad er formet efter en arkitektkonkurrense som bestemte, at der skulle være grønne områder mellem bebyggelserne, at der skulle være kanaler samt søer nede sydpå mod Kalvebod fælled.

By & Havn ejer nogle byggegrunde og kan sælge dem.Men det er Ørestads beboere og virksomheder, der igennem Grundejerforeningerne og Vandlauget, ejer den fælles jord og kanalerne.

Da Ørestad blev bygget opstod et driftsproblem, både hvad angår de grønne områder og i forhold til vandelementerne.

Naivt havde ingen tænkt problemet igennem og troede, at det var kommunens problem. Kommunen sagde nej til opgaven. Derfor fandt man på, at oprette grundejerforeninger i hver bydel, som så skulle overtage ejerskabet til de omtalte fællesarealer og dermed være forpligtet til at drifte dem.

Ved drøftelserne på valgmødet stod det klart for mig, at deltagerne ikke er vidende om hvem, der ejer Ørestad. At det gør vi beboere  og bygningsejere.  Vi kan bare ikke som By & Havn sælge ud af værdierne. Men vi har råderet.

Ved valgmødet talte man meget om, hvad kommunen burde gøre og ikke gøre. Vi har da også også brug for kommunen ift.at understøtte kultur og fritid,  ungdomstilbud, skoletilbud og  daginstitutioner.

Men ingen talte om, hvad vi beboere og grundejere kan og bør gøre. Det er meget heldigt at de  store grundejerforeninger, der dækker de forskellige bydele i Ørestad, blev oprettet.  Det har betydet at foreningerne har kunnet slå sig sammen også med Vandlauget og oprette  Grundejerforeningernes Sekretariat (GFS).

I sekretariatet er ansat en række dygtige medarbejdere, som bistår foreningerne med det daglige arbejde i bestyrelserne.  Det handler bl.a. om mødeindkaldelser, dagsordener, referater, opfølgning af beslutninger, regnskab og budgetter.

Vi beboere, der sidder i  bestyrelserne, kan med denne bistand overkomme  at yde en indsats i bestyrelsesarbejdet samtidig med, at vi har vores normale daglige liv,

I Ørestad Nord, har vi organiseret beboerne. Hvis man vil vide hvordan man nemt kan gøre det, så ring til mig  tlf. 22994604.

Updated 27. nov 2021