By & Havn bør støtte tillæg til lokalplanen

Debat 14. jun 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Photo: Privat

Kære Anne Skovbro og By&Havn: Da jeg dannede ‘Beboernetværket i Ørestad Syd’ i november måned sidste år, var det fordi at jeg, sammen med en stor gruppe beboere i Ørestad Syd, var klar over at det var sidste udkald i forhold til at reddet bylivet på Asger Jorns Allé.

Heldigvis var politikerne på Københavns Rådhus meget enige i vores bekymring og de valgte i første omgang at forsinke byggeriet af Generationernes Træhus, der ellers risikerede at blive endnu et byggeri på byens handelsgade, hvor der ikke var plads til handel. Politikerne stillede krav om at der skulle findes en løsning på de manglende erhvervslokaler i byggeriet og har forsat stor fokus på byggeriet. 

I første omgang var jeg bekymret for at By&Havn ikke havde fået øjnene op for den kommende katastrofe for bylivet i Ørestad Syd, hvorfor det glædede mig at læse dit indlæg her i avisen. Her fortæller du at By&Havn efterfølgende også har lagt pres på 3B, for at få dem til at finde købere til de erhvervslokaler i Generationernes Træhus, som de i første omgang havde opgivet at sælge. Min optimisme i forhold at redde Asger Jorns Allé som handelsgade steg betragteligt, da jeg kunne læse at også By&Havn har erkendt at der er et problem.

Desværre er problemet ikke løst alene ved at få publikumsorienteret erhverv i det ene byggeri. De hidtidige byggerier på Asger Jorns Allé har slet ikke levet op til de forventninger beboerne har haft til gaden på baggrund af de store ord og flotte visualiseringer i lokalplanen. Selve årsagen til at et enkelt byggeri uden erhverv kan skabe så meget røre, skyldes jo at der er blevet underleveret på samtlige byggerier der er opført på Asger Jorns Allé og i resten af Ørestad Syd. Næsten hver gang der har er stillet krav om aktive stueetager i byggeri i Ørestad Syd, er det lykkedes bygherrerne at slippe billigst muligt. Og hver gang der har været en valgfri mulighed for at etablere erhverv, har bygherrerne takket nej og fået lov til det. Lokalplanen for Ørestad Syd er jo desværre formuleret så bredt, at det med den i hånden er muligt at lave fælleslokaler og “hjemmearbejdspladser” på de meste attraktive placeringer i det der skal være Ørestad Syds handels- og aktivitetsgade.

Da jeg fornemmer at der blæser nye vinde på Esplanaden, håber jeg derfor også at By&Havn vil være positiv indstillet overfor det forslag om et muligt tillæg til lokalplanen, som er kommet fra Jakob Næsager (K) og har fået opbakning fra et enigt Teknik- og Miljøudvalg. Tillægget vil sikre at det ikke bliver så nemt at slippe udenom at bygge erhvervslokaler på Asger Jorns Allé. Et tillæg til lokalplanen vil eksempelvis også kunne sikre, at der stilles krav om erhverv i de to nederste etager (i stedet for bare stueetagen) at de to resterende byggegrund på Asger Jorns Allé. Det vil betyde at der måske alligevel kan komme den kritiske masse af lokaler, som lokalplanen har som afgørende forudsætning for etableringen af et sundt handelsliv i bydelen.

Desuden håber jeg at det vil være muligt at finde nye placeringer til erhverv på kommende byggegrunde langs Ørestads Boulevard og samtidig garantere at et kommende p-hus, som By&Havn skal opføre på Ejler Billes Allé, skal bidrage med andet end p-pladser i stueetagen og på taget.

Der er nemlig stor efterspørgsel på erhvervslokaler fra lokale beboere. Omkring 20 lokale har skrevet til Beboernetværket og tilkendegivet at de ønsker at åbne nyt eller flytte eksisterende erhverv til Ørestad Syd. Problemet er dog at de erhvervslokaler er bliver bygget ikke egner sig til små erhvervsdrivende, men ofte er mere store lokaler med en husleje de færreste kan betale. Det er også en problematik By&Havn kan være med til at løse, når de i samarbejde med investorerne planlægger nye byggerier i fremtiden. 

Senest har I i By&Havn på et beboermøde i Ørestad Syd tidligere i år udtrykt modstand mod et tillæg til lokalplanen med det argument, at det kunne forsinke færdiggørelsen af byggeri i Ørestad Syd. Mit klare indtryk er dog at et stort flertal af beboerne i Ørestad Syd, som har mange års erfaring med at vente på byliv herude, gerne venter et år eller to mere på etableringen af aktiv handelsgade, fremfor at skulle leve med de tomme facader og vindblæste arealer, som er det man oplever i dag på Asger Jorns Allé. Jeg håber meget at By&Havn også på dette punkt har ændret mening og vil arbejde sammen med Beboernetværket, Teknik- og Miljøforvaltningen og politikerne på Rådhuset for at få reddet by- og handelslivet i Ørestad Syd.

Updated 27. nov 2021