Budgetforhandlinger starter nu

Debat 1. sep 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Københavns Kommune

I denne uge forhandles der om Københavns kommunes budget for 2023. Betyder det noget for Ørestad? Ja. 

Fra SF side vil vi rejse to ting med, som vil betyde noget for Ørestad. Der skal bevilges penge til Ørestad Idrætspark, der skal ligge bag Metrostationen Vestamager. Byggeriet skal i gang nu og det må ikke forsinkes. Der er hårdt brug for anlægget.

SF ønsker at forkorte skoledagen for de mindste klasser. Lige nu er eleverne i 0.- 3. klasse i skole seks timer om dagen.  Der er for lang tid. Skal skoledagen afkortes, kræver det, at fritidshjemmene (KKFO) kan åbne tidligere. Vi foreslår, at fritidshjemmene kan åbne en eller en halv time tidligere. Det koster 30-60 millioner for hele København. Det skal ikke medføre større forældrebetaling. Forslaget vil samtidig give mulighed for flere undervisningstimer med to voksne i 0.-3. klasse.

I København har vi stigende udgifter til børn med særlige behov. Disse udgifter er i år blevet dækket af skolerne og børnehaverne selv. Det er uholdbart. Derfor bliver vi nødt at bevilge flere penge til dette område, samtidig med, at vi skal forebygge børn og unges mistrivsel. Hvordan vi kan forebygge og forbedre børn og unges trivsel har vi ikke de endelige svar på, men vi må ikke sidde på hænderne. Der skal handles.

 

Updated 1. sep 2022

Vil du vide mere?