Mygind: At bo ved en motorvej er som at være alvorligt ramt af tinnitus

Debat 3. mar 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Københavns Kommune

By & Havn har forberedt overdækning af Amagermotorvejen, men kun for de 400 meter i Ørestad. Der skal laves en samlet løsning.

Danmark er et u-land, når det gælder støj dæmpning af veje. Det har resulteret i, at ca. 740.000 boliger i Danmark idag er støjramte dvs over 55 dB ved husmuren.

Støjen kommer i høj grad fra nye motorveje, hvor Amager Motorvejen er storslem. Den blev bygget igennem eksisterende boligområder uden støjdæmpning og nu forestår et kæmpe genopretningsarbejde. Det skal gøres og det kan gøres. Det bliver dyrt, men det kan finansieres af vejafgifter og støjdæmpningen kan lettes ved generelle fartbegrænsninger i til max. 90 km i timen og færre biler i det hele taget i byområder. Det kan man i privatbilismens Mekka - Tyskland. Så kan vi også i Danmark. Desværre hjælper overgangen til elbiler ikke så meget på støj, da el-bilerstøjer ligeså meget som andre biler, når hastigheden kommer op på 80 km i timen pga. dækstøj.

De værste steder i København er utvivlsomt Amagermotorvejen fra Ørestad til Øresundsbroen, Lyngbyvejen ved Ryparken og Folehaven i Valby. Bor man her har man Tinitus døgnet rundt. Det særlige ved motorvejsstøj er dens konstanthed i modsætning til at bo ved en jernbane og sågar også ved en lufthavn, hvor der er stille perioder og hvor kroppen kan registrere, at der kommer velkendt støj i en periode. Det betyder ikke, at støj fra toge og lufthavne ikke skal bekæmpes, men motorvej er den værste.

For mig at se er der ingen tvivl om, at nu skal der sættes ind.

I Ørestad har By&Havn været forudsigende. Her er området forberedt til overdækning og på et tidspunkt var der overvejelser om et hospitals byggeri.

Arkitekter har lavet skitser til nogle lettere løsninger, hvor man først overdækker vejen, derefter laver man et servicedæk til parkering og installationer og derefter bygger 3 - 5 etager blandet boliger og erhverv. På strækningen mellem Ørestad og Tårnby Torv vil det være oplagt at lave en let konstruktion med solceller. Det er vigtigt, at tunnelen er lukket hele vejen.

Nu må vi igang. Der skal laves et samarbejde mellem Tårnby Kommune, Københavns Kommune, By&Havn, Sund og Bælt (der ejer Amagermotorvejen) og Staten. Finansieringen må ske ved roadpricing og bolig- og erhvervsbyggeri.

Updated 18. mar 2022

Vil du vide mere?