Forbrændingsanlæg må importere mere affald

Business 16. jun 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Photo: Amager Ressource Center (ARC)
Skrevet af: Redaktionen

Borgerne i hovedstaden sorterer og genanvender langt mere affald end tidligere, og det betyder at der er mindre affald til at fylde i forbrændingsanlæggets ovne.

 

Manglen på affald truer nu økonomien det store affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) som ejes af Københavns, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre kommuner.

Borgerne er blevet gode til at sortere og genbruge, og derfor er ovnene halvtomme i det store højteknologiske forbrændingsanlæg anlæg Amager Bakke på Refshaleøen.

Det betyder at der sælges mindre energi til fjernvarme og el end  forventet.

For at redde ARC har kommunerne nu aftalt, at ARC gerne må øge importen af affald fra udlandet. Ellers skulle selskabet have brugt mere biomasse - eller i yderste konsekvens gas fra bl.a. Rusland.

Skal være klar til konkurrence
Ejerkommunerne har som de eneste i Danmark indført en grænse for hvor mget udenlandsk affald, ARC må købe. Men nu får ARC lov til at importere lidt mere skrald.

Landets forbrændingsanlæg bliver fra 2025 konkurrenceudsat, dvs. at de skal til at konkurrere imod hinanden. De fem kommuner ønsker at styrke ARC, så det kan klare sig på det nye marked.

Ikke en grøn løsning
Teknik- og miljøborgmester i København Line Barfod (EL) mener at problemerne for ARC begyndte, da man byggede et et forbrændingsanlæg med for stor kapacitet.

"Det er ikke en grøn løsning på det problem at skrue ned for genanvendelsen og sorteringen. Det er heller ikke en grøn løsning at lade stå til og dermed underminere ARC’s økonomi, for så kommer det til at tabe i konkurrencen med mindre miljø- og klimavenlige anlæg. Derfor er den mindst ringe og mest grønne løsning at redde ARC’s økonomi ved midlertidigt at dispensere for loftet over import af affald, vel vidende at det isoleret set vil forringe Københavns CO2-regnskab," udtaler Teknik- og Miljøborgmesteren.

Dyrere for borgerne
Ejerkommunerne har også besluttet at øge brugerbetalingen til ARC. Pengene skal bl.a. bruges til udvikling af et nyt CO2-fangstanlæg. Borgerne skal betale i gennemsnit 31 kroner mere om året fra 2023.

Updated 16. jun 2022

Vil du vide mere?